Orientador acadèmic i professional
L'orientador acadèmic i professional dóna suport a la persona que hagi de prendre una decisió relacionada amb els seus estudis o la seva professió. Et presentem les funcions d'aquest expert, les sortides laborals de la professió i les vies d'accés als estudis.
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials
El grau en Enginyeria en tecnologies industrials ofereix una formació generalista que et permetrà treballar en diversos sectors relacionats amb la producció. T'expliquem aquests estudis universitaris, les característiques que tenen, les sortides professionals, el pla d'estudis i les vies per accedir-hi.
Consultor de gestió i desenvolupament social
El consultor de gestió i desenvolupament social es fa càrrec d'executar projectes que afavoreixin la innovació per canviar i millorar resultats, des d'una perspectiva socialment responsable. Et donem a conèixer les tasques que duu a terme aquest professional, les sortides laborals dels estudis i les vies per accedir-hi.
Tècnic d'inserció laboral
El tècnic d'inserció laboral s'encarrega de vincular les persones que busquen feina i que tenen dificultats a l'hora de trobar-ne amb les empreses que sol·liciten treballadors. T'expliquem les tasques que duu a terme el tècnic d'inserció laboral i els estudis que cal tenir per dedicar-s'hi.
Grau en Biotecnologia
Segons el Conveni sobre Diversitat Biològica del 1992, la biotecnologia es defineix com "qualsevol aplicació tecnològica que utilitzi sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o la modificació de productes o processos per a usos específics." El grau en Biotecnologia pertany a la branca de Ciències i la seva durada és de 4 anys acadèmics.
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
La publicitat és la tècnica aplicada als mitjans de comunicació de massa amb l'objecte d'induir el públic a determinats comportaments, principalment comercials. Les relacions públiques es defineixen com les estratègies per generar confiança entre l'empresa i el seu públic i, així, predisposar favorablement el consumidor a comprar un producte o a contractar un servei. El Grau en Publicitat i Relacions Públiques pertanyen a la branca de Ciències Socials i Jurídiques i té una durada de 4 anys acadèmics.  
Grau en Humanitats
Els estudis d'Humanitats se centren en el coneixement de l'ésser humà i la seva posició en el món des de diferents perspectives teòriques. El grau en Humanitats pertany a la branca d' Humanitats, i la seva durada és de 4 anys.
Expert en outplacement
La recol·locació o outplacement fa referència al conjunt de tècniques que s'empren per col·locar en una altra empresa els treballadors que s'han quedat sense feina a conseqüència d'una fusió, una adquisició o qualsevol altra reestructuració organitzativa. Et donem a conèixer la professió de l'expert en recol·locació, les funcions que duu a terme, les sortides professionals que té i els estudis que has de cursar per dedicar-t'hi.
Vols estudiar un màster?
Ara, amb l'adaptació dels estudis universitaris a l'EEES, fer un màster es fa més necessari per a l'especialització. Et donem a conèixer els elements que has de tenir en compte a l'hora de triar un màster o un altre.
Gestor d'animació sociocultural
El gestor d'animació sociocultural és el que s'encarrega de gestionar el temps lliure des d'una perspectiva sociocultural. T'expliquem les tasques que duu a terme aquest professional, les sortides laborals i les vies per accedir als estudis.