Cursos Relacionats

Grau en Humanitats

La filosofia, la cultura i l'art en la titulació d'Humanitats

Grau en Humanitats
Els estudis d'Humanitats se centren en el coneixement de l'ésser humà i la seva posició en el món des de diferents perspectives teòriques.

El grau en Humanitats pertany a la branca d' Humanitats, i la seva durada és de 4 anys.
La titulació

La d'Humanitats és una carrera basada en la formació humanística; per això inclou continguts generals d'història, literatura, història de l'art, cultura clàssica, filosofia, tècniques d'expressió oral i escrita, ciències socials i polítiques i gestió cultural.

El seu propòsit és que adquireixis uns coneixements generals que et permetin tenir una visió crítica i capacitat d'anàlisi.


El teu perfil
humanitats

Per cursar aquesta titulació, a més a més de sentir passió per la història i l'art, entre altres, i tenir curiositat intel•lectual, també és recomanable que t'agradi llegir, aprendre idiomes, sàpigues comunicar-te i tinguis capacitat de raonament i memòria.


Mercat laboral
 

Com a titulat en Humanitats podràs exercir la teva professió, tant en l'Administració Pública com en l'àmbit privat, com a assessor cultural o promotor d'activitats culturals, turístiques i de temps lliure, com a gestor cultural (treball en museus, cases de cultura, etc.), arxiver, bibliotecari i documentalista. També podràs treballar en el departament de redacció de publicacions culturals o en el sector comercial i de recursos humans.

Recorda que si tens vocació per la docència, sempre t'hi pots dedicar impartint classes en centres públics i privats d'ensenyament, tant a secundària com a la formació professional o a la universitat.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement d'Arts i Humanitats a la qual pertany el grau en Humanitats .


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Humanitats (poden variar en funció de la universitat):

  • Llengua estrangera
  • Història moderna
  • Història contamporània
  • Llengua espanyola
  • Geografia humana
  • Prehistòria i història antiga
  • Pensament filosòfic antic i medieval
  • Gèneres i obres de la literatura de tradició occidental
  • Filosofia de la cultura
  • Geografia de la globalització