Què és Qestudio.com?

Què és Qestudio.com?

Qestudio.com: La primera revista d'orientació acadèmica i professional online

Què estudio? Què faig? Serà una bona elecció? Aquestes són algunes de les preguntes que es formulen els joves al fer front a les diferents transicions al llarg de la seva vida escolar/acadèmica. L'orientació professional contribueix a que aconsegueixin resoldre els seus dubtes de manera autònoma, reflexiva i realista.

Educaweb.com ha decidit apostar per crear una nova eina amb aquesta finalitat, fruit dels seus 10 anys d'experiència en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional, amb la creació d'una nova publicació dirigida a joves d'entre 16 i 20 anys.

L'objectiu principal de Qestudio.com és ser una eina útil per a la planificació de la carrera dels nostres adolescents. Joves que desitgen aprendre i continuar formant-se, per als que volen conèixer aspectes concrets de les professions, per als que busquen accedir al mercat laboral, per als que estan interessats en les noves ocupacions i els sectors emergents.

Qestudio.com es comença a editar al Març de 2007, amb la vocació de ser un canal de comunicació clar, senzill i participatiu que acosti als nois i noies els diferents itineraris que conformen el món dels estudis i les professions. Volem que Qestudio.com es converteixi en una nova eina per a que professorat, orientadors i especialistes puguin acompanyar als joves a l'hora de prendre decisions, guiant-los en la cerca dels seus interessos i en el coneixement de les seves habilitats.

Aquesta nova publicació contindrà informació útil que s'organitzarà en quatre àmbits diferenciats. La finalitat d'aquesta estructura és la de facilitar l'accés als continguts, vincular-los entre sí i afavorir la interacció amb l'usuari:

EL MÓN DELS ESTUDIS I LES PROFESSIONS

Donarem a conèixer una professió o un ofici, tenint en compte l'experiència de professionals, estudiants i professors (a través d'una sèrie d'entrevistes) i la part més tècnica. Es donarà a conèixer la gran varietat de treballs que existeixen en el mercat laboral, els itineraris formatius que porten a ells, les funcions que realitzen els seus professionals...

L'AUTOCONEIXEMENT

Busquem que el jove trobi elements per a reflexionar sobre sí mateix, sigui capaç de pensar autònomament i que arribi, així, a identificar les seves preferències professionals, habilitats i competències, valors ocupacionals, personalitat, expectatives....

LA PARTICIPACIÓ

Volem i estem capacitats per escoltar els joves. Amb aquest objectiu els oferim un espai per a que siguin ells els que expressin el què els interessa, el què els preocupa, com es relacionen i el què volen fer. D'aquesta manera, els centres, el professorat i els professionals del sector disposaran del seu espai per a participar amb les seves experiències i coneixements.

EL LLEURE

És important poder gaudir del temps lliure, també com un temps imprescindible per al creixement personal, por això, intentem mostrar diverses maneres de divertir-se. Reunirem recursos i experiències sobre el lleure molt interessants i atractives.