Consultor de gestió i desenvolupament social

Especialista del vessant social

Consultor de gestió i desenvolupament social
El consultor de gestió i desenvolupament social es fa càrrec d'executar projectes que afavoreixin la innovació per canviar i millorar resultats, des d'una perspectiva socialment responsable.
Et donem a conèixer les tasques que duu a terme aquest professional, les sortides laborals dels estudis i les vies per accedir-hi.
Funcions

Aquest professional es fa càrrec de la gestió i la realització de plans estratègics, disseny i desenvolupament de programes i materials, gestió de projectes, assistència tècnica, recerca, diagnòstics i avaluacions externes en diferents àrees, com ara la cooperació al desenvolupament, el gènere, el desenvolupament sostenible, la responsabilitat social corporativa i la gestió d'ONG.


Mercat laboral

Com a consultor social podràs treballar per compte propi o per compte d'altri, tant per al sector públic com privat, en fundacions, ONG, entitats religioses, associacions, consultories, etc.


 
ACCÉS

Si vols treballar com a consultor de gestió i desenvolupament social és recomanable que cursis els estudis següents:

Titulacions universitàries