Cursos Relacionats

Orientador acadèmic i professional

Deixa't orientar per aquest especialista

Orientador acadèmic i professional
L'orientador acadèmic i professional dóna suport a la persona que hagi de prendre una decisió relacionada amb els seus estudis o la seva professió.
Et presentem les funcions d'aquest expert, les sortides laborals de la professió i les vies d'accés als estudis.
Funcions

L'orientador, a més de donar a conèixer totes les possibilitats acadèmiques i professionals que hi ha, ajuda la persona a seguir un procés metòdic basat en l'autoconeixement i en el de l'entorn, de manera que aquesta sigui capaç de prendre una decisió sobre el seu futur i arribi a desenvolupar-la.

Les funcions principals d'un orientador professional són:


 • Definir la situació concreta de la persona per poder establir alternatives d'actuació.
   
 • Ensenyar a prendre decisions perquè l'orientat sàpiga decidir en futures situacions.
   
 • Ajudar a fixar uns objectius identificant les estratègies per aconseguir-los i redefinir els seus valors, interessos i decisions de la carrera.
   
 • Determinar el perfil de la persona (competències, personalitat, interessos, valors, etc.).
   
 • Assessorar sobre els diferents itineraris formatius i ocupacionals que la persona té a l'abast.
   
 • Facilitar el contacte entre els clients i els serveis especials de suport.


ACCÉS

Per poder treballar d'orientador és recomanable que cursis:

Titulacions universitàries


Mercat laboral

Com a orientador acadèmic i professional podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en el sector públic o en el privat. Podràs exercir aquesta professió en centres cívics, centres educatius, fundacions, associacions, universitats, gabinets psicològics, empreses especialitzades, etc.