Cursos Relacionats

Grau en Enginyeria en tecnologies industrials

Enginyeria en tecnologies industrials

Grau en Enginyeria en tecnologies industrials
El grau en Enginyeria en tecnologies industrials ofereix una formació generalista que et permetrà treballar en diversos sectors relacionats amb la producció.
T'expliquem aquests estudis universitaris, les característiques que tenen, les sortides professionals, el pla d'estudis i les vies per accedir-hi.
La titulació

El grau en Enginyeria en tecnologies industrials, que pertany a la branca de coneixement d'Enginyeria i arquitectura, té una durada de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys.
 

Si estudies aquest grau aprendràs a dissenyar, desenvolupar, implementar, gestionar i millorar productes, sistemes i processos en diferents àmbits industrials emprant les tècniques analítiques, computacionals i experimentals adequades.

En funció de la universitat, aquests estudis inclouen diferents itineraris: Automàtica i electrònica, Enginyeria elèctrica, Enginyeria mecànica, Tècniques energètiques, Química i medi ambient i Organització industrial.

Aquest grau, juntament amb el màster universitari en Enginyeria industrial, t'habilita per exercir la professió regulada d'enginyer industrial.

 El teu perfil

Per cursar aquesta carrera cal que tinguis una bona base de matemàtiques, física i química. També és important que siguis una persona creativa, que tinguis visió espacial, curiositat científica, aptituds mecàniques, sentit pràctic, habilitat per al raonament, mentalitat crítica i analítica i capacitat d'observació.Mercat laboral

Com a graduat en Enginyeria en tecnologies industrials podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en departaments de R+D empresarial i en llocs de responsabilitat en empreses liderant equips de treball multidisciplinaris o dedicats a la docència. Podràs aplicar els teus coneixements en els sectors automobilístic, ferroviari, químic, energètic, mecànic, naval, aeronàutic, tèxtil i metal·lúrgic, entre d'altres, i en companyies de distribució i comerç, consultories, etc.

A més, si a part d'aquest grau has cursat el màster corresponent podràs exercir com a enginyer industrial en qualsevol activitat tècnica industrial, especialment en les relacionades amb la producció de béns d'equip, control de la producció, servei d'assistència tècnica, gestió de la qualitat, recerca i desenvolupament, aplicacions de robòtica, càlcul i disseny d'estructures i màquines.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible fer-ho des de Ciències i tecnologia. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat si necessites assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, has de tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

Consulta els cicles relacionats amb la branca de coneixement d'Enginyeria i arquitectura a la qual pertany el grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Enginyeria en tecnologies industrials (poden variar en funció de la universitat):

  • Física
  • Química
  • Dibuix industrial
  • Càlcul
  • Mecànica
  • Termodinàmica
  • Electrotècnia
  • Enginyeria del medi ambient
  • Mecànica de fluids
  • Organització de sistemes productius