Expert en outplacement

Especialista en la recol·locació laboral

Expert en outplacement
La recol·locació o outplacement fa referència al conjunt de tècniques que s'empren per col·locar en una altra empresa els treballadors que s'han quedat sense feina a conseqüència d'una fusió, una adquisició o qualsevol altra reestructuració organitzativa.
Et donem a conèixer la professió de l'expert en recol·locació, les funcions que duu a terme, les sortides professionals que té i els estudis que has de cursar per dedicar-t'hi.
Funcions

L'outplacement es va començar a utilitzar els anys seixanta als Estats Units en l'àmbit dels recursos humans. Al principi només s'oferia a directius com a reconeixement per la bona tasca que havien dut a terme. Vint anys després, aquest tipus d'activitat també es va anar implantant a Espanya.

L'expert en recol·locació s'encarrega d'assessorar el treballador acomiadat amb l'objectiu de col·locar-lo en una altra empresa. Per fer-ho, aquest professional segueix aquests passos:


  • Avaluació i anàlisi professional i personal del candidat: diagnòstic professional i personal, perfil del candidat i coneixement del mercat laboral.
     
  • Preparació i adquisició de tècniques per a la cerca d'ocupació.
     
  • Seguiment i suport en la cerca d'una nova feina.

Mercat laboral

Com a expert en recol·locació pots treballar per compte propi o per compte d'altri en consultories i empreses especialitzades en recursos humans, com ara les empreses de treball temporal.ACCÉS

Pots arribar a ser expert en outplacement si has estudiat alguna de les titulacions següents:


Titulacions universitàries