Gestor d'animació sociocultural

Especialista en la gestió del lleure

Gestor d'animació sociocultural
El gestor d'animació sociocultural és el que s'encarrega de gestionar el temps lliure des d'una perspectiva sociocultural.
T'expliquem les tasques que duu a terme aquest professional, les sortides laborals i les vies per accedir als estudis.
Funcions

El gestor d'animació sociocultural és el responsable de programar i organitzar diferents activitats, tant socials com culturals, i planificar quins projectes són necessaris per aconseguir el desenvolupament social d'un poble, una ciutat, un barri o un centre cívic, entre d'altres.

Dur a terme aquestes tasques no és senzill, perquè un gestor ha de prioritzar l'aspecte econòmic, elaborant pressupostos d'acord amb el client: aplicar tècniques de dinàmica de grups, i utilitzar recursos comunitaris, culturals, d'oci i de temps lliure. A més també ha de dur a terme altres funcions, com aquestes:


  • Analitzar les necessitats del mercat.
     
  • Planificar i elaborar un projecte d'animació sociocultural.
     
  • Gestionar els recursos humans, tècnics i materials.
     
  • Avaluar i controlar la qualitat i la gestió tenint en compte la satisfacció de l'usuari.

Mercat laboral

Com a gestor d'animació sociocultural podràs treballar per compte propi en una empresa o per compte d'altri en ajuntaments, associacions, centres educatius, geriàtrics, fundacions, ONG, campaments, hotels, etc.ACCÉS

Pots arribar a ser gestor d'animació sociocultural si has estudiat el següent:

Formació professional

Cicles formatius de grau superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

Titulacions universitàries