Cursos Relacionats

Tècnic d'inserció laboral

Especialista que ajuda a trobar feina

Tècnic d'inserció laboral
El tècnic d'inserció laboral s'encarrega de vincular les persones que busquen feina i que tenen dificultats a l'hora de trobar-ne amb les empreses que sol·liciten treballadors.
T'expliquem les tasques que duu a terme el tècnic d'inserció laboral i els estudis que cal tenir per dedicar-s'hi.
Funcions

Tot i que l'objectiu final del tècnic d'inserció laboral és aconseguir que qualsevol persona pugui trobar una feina digna, les funcions que té van més enllà, ja que no només ha d'aconseguir que la persona trobi feina, sinó també que la mantingui. A banda d'això, també ha de complir les tasques següents:


 • Ensenyar a trobar feina, és a dir, ensenyar a fer un currículum i una carta de presentació.
   
 • Seguir el procés de la cerca de feina, de la contractació i del posterior seguiment del rendiment professional de l'usuari.
   
 • Fer l'acompanyament de les persones inserides laboralment.
   
 • Solucionar els possibles conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral.
   
 • Buscar noves empreses que participin en el programa.
   
Mercat laboral

Com a tècnic d'inserció laboral podràs treballar per compte propi o d'altri, tant en el sector públic com en el privat, en serveis d'ocupació municipals, consultories de recursos humans, empreses de treball temporal, entitats sense ànim de lucre, ONG, etc.


 
ACCÉS

Si vols ser tècnic d'inserció laboral, cal que tinguis els estudis següents:

Formació professional

Cicle formatiu de grau superior. Des de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

Titulacions universitàries