Cursos Relacionats

CFGS en Química Ambiental

Coneix el CFGS Química Ambiental

CFGS en Química Ambiental
Si t'interessa l'aplicació de la química a l'estudi dels problemes i la conservació del medi ambient, és clar que hauries d'estudiar el CFGS en Química Ambiental.
El cicle formatiu de grau superior en Química Ambiental pertany a la família professional de Química i té una durada d'1 any, 1.400 hores.
El cicle

Cursant el cicle formatiu de química ambiental aprendràs a inspeccionar i a controlar instal·lacions per a la prevenció i la conservació de l'ambient, tot analitzant les emissions a l'atmosfera, els residus sòlids i el tractament d'aigües. A més a més, seràs capaç de proposar i d'establir les mesures correctores necessàries. Tot això, seguint les normes de seguretat i higiene establertes.


El teu perfil

Per realitzar aquest cicle és important que sentis interès per estudiar l'estructura, les propietats i les transformacions de la matèria a partir de la seva composició atòmica, és a dir, la química, i que també et preocupi el medi ambient. A més a més, és recomanable que siguis una persona:

 • Observadora i metòdica.
   
 • Amb capacitat d'anàlisi.
   
 • Amb bones aptituds numèriques.

Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Organització i gestió de la protecció ambiental.
 • Control d'emissions a l'atmosfera.
 • Control de residus.
 • Depuració d'aigües.
 • Seguretat i higiene industrial.
 • Relacions en l'entorn de treball.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

ACCÉS

Sense titulació

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys..

Amb titulació

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible la ciències i tecnologia.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Aprovar un curs d'accés, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en Química Ambiental podràs treballar tant en el sector privat com en el públic. Podràs exercir, per exemple, en plantes de tractament d'aigua i de reciclatge de residus, laboratoris de la indústria química o d'altres indústries en les quals es produeixin líquids que incideixin en el medi ambient, empreses d'instal·lacions d'equips descontaminants i en consultores de medi ambient.

Pel que fa a l'àmbit públic, podràs desenvolupar la teva professió en els departaments o àrees de medi ambient d'àmbit local, comarcal, provincial, etc.

Podràs treballar com a tècnic en depuració d'aigües, tècnic en tractament de residus, tècnic en control atmosfèric i tècnic en auditories i avaluació d'impactes.


Estudis relacionats