Proves d'accés de la formació professional específica

Accedeix a la formació professional

Proves d'accés de la formació professional específica
Si l'any vinent tens pensat cursar un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà o superior, segurament sabràs que has de superar unes proves si no tens els requisits acadèmics, però saps de què van?
Informa't de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i als cicles formatius de grau superior (CFGS).
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)


Si has decidit fer un cicle formatiu de grau mitjà i tens 17 anys o els compleixes aquest mateix any, però no t'has tret el graduat escolar has de saber que hauràs de fer una prova d'accés, els continguts de la qual són els mateixos per a tots els cicles de grau mitjà.

Per superar aquesta prova t'hauràs d'examinar i aprovar diferents matèries. les proves avaluen diferents competències, i el currículum de referència és el de la ESO:
 

 • Comunicació: competència en llengua castellana, llengua estrangera i llengua cooficial (si és el cas)
   
 • Social: competència social i ciutadana i interacció amb el món físic.
   
 • Cientificotècnica: competència en matemàtiques i tecnologia.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)


Si vols cursar un cicle formatiu de grau superior i no disposes del títol de batxillerat, pots accedir-hi superant una prova d'accés. Cal però que compleixis amb un dels següents requisits:
 

 • Tenir 19 anys, o complir-los l'any que realitzes la prova.
   
 • Tenir 18 anys o complir-los l'any en què realitzes la prova i estar en possessió d'un cicle formatiu de grau mitjà.

La prova consta de dues parts i els seus continguts s'ajusten a les matèries de batxillerat:
 

 • Part comuna. Són les matèries obligatòries per a l'accés a tots els cicles: llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques i llengua oficial de la comunitat autònoma (si és el cas).
   
 • Part específica. Aquesta part varia en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir. Cada comunitat autònoma té una relació de famílies professionals i matèries de les quals s'ha d'examinar l'alumnat. Estan exempts de fer la part específica aquelles persones que volen cursar un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, o grup de famílies, que el cicle formatiu de grau mitjà que ja han cursat.
Cada comunitat autònoma té els seus propis grups d'itineraris, és molt important consultar-los per prepar-se bé les matèries.

 
Pren nota

Per poder realitzar la prova d'accés, a banda de preparar-te bé, has de seguir molt bé els períodes de preinscripció i matrícula de les proves.

Pensa que aquestes proves normalment només es convoquen una vegada a l'any i si se't passa el període t'hauràs d'esperar al curs vinent.

Encara que les dates varien en funció de la Comunitat Autònoma, et donem a conèixer una estimació aproximada del període en què et podràs apuntar perquè te'n facis una idea i t'ho anotis a l'agenda:

 • El termini de preinscripció a les proves d'accés és entre febrer i març.
 • Les proves d'accés per als graus mitjans són al mes de maig i per als graus superiors són entre finals de maig i principis de juny

Les proves d'accés, tant per al cicle formatiu de grau mitjà com per al de grau superior, te les pots preparar pel teu compte però també existeixen cursos que t'ajuden a prepar la prova i a superar-la amb èxit.

Per superar amb èxit les proves, a banda de seguir un curs específic o preparar-t'ho pel teu compte, és important que facis servir bé totes les tècniques d'estudi i estratègies d'aprenentatge que tens al teu abast. Unes bones tècniques i uns bons hàbits d'estudi t'ajudaran a millorar els teus resultats!