CFGS en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
Calen professionals capacitats per analitzar la qualitat dels productes que hi ha al mercat i veure si compleixen les normes de control establertes.
El cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat, pertany a la família professional de Química i té una durada de 2 anys (2.000 hores).
El cicle

Cursant aquest cicle aprendràs a realitzar tot tipus d'assaigs i anàlisis per veure la qualitat de qualsevol material o producte. Però no només això, ja que també t'ensenyaran a coordinar i organitzar les diferents activitats del mostreig, i sempre complint o fent complir les normes de seguretat i ambientals.


El teu perfil

És important estar interessat en l'àmbit científic i tenir una bona formació, però també cal tenir interès pels processos químics i per la investigació, a més de comptar amb les qualitats següents:


 • Ser una persona metodològica.
 • Aptitud numèrica.
 • Paciència

Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Mostreig i preparació de la mostra.
 • Anàlisis químiques.
 • Anàlisi instrumental.
 • Assajos físics.
 • Assajos fisicoquímics.
 • Assajos microbiològics.
 • Assajos biotecnològics.
 • Qualitat i seguretat en el laboratori.
 • Projecte de laboratori d'anàlisis i control de qualitat.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

ACCÉS

Sense titulació

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys..

Amb titulació

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible la ciències i tecnologia.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Aprovar un curs d'accés, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en laboratori d'anàlisi i control de qualitat, podràs treballar realitzant anàlisis i controls químics o alimentaris, com a tècnic de laboratori de materials (vidre, construcció…), analista de laboratori de plàstics i cautxú o de pasta, paper i cartró, inspector de qualitat, etc.

Podràs treballar en els sectors químic, agrícola, metal•lúrgic, mecànic, electrònic, mediambiental…, en tots aquells sectors que precisin materials la qualitat dels quals vingui donada per la seva composició física, química o microbiològica i cal que sigui analitzada.


Estudis relacionats