Coordinador de xarxes de voluntariat

Especialista en equips humans

Coordinador de xarxes de voluntariat
El coordinador de xarxes de voluntariat s'encarrega d'organitzar, dinamitzar i liderar equips humans o entitats amb la finalitat de dur a terme tasques de voluntariat.
Et presentem la feina d'aquest professional, les funcions que fa, les sortides professionals que té i els estudis per poder exercir la professió.
Funcions

La coordinació d'aquestes xarxes de voluntariat implica, principalment, les tasques següents:


  • selecció i formació dels voluntaris del projecte

  • elaboració del calendari i, d'acord amb la disponibilitat i les característiques dels voluntaris, assignació de tasques i recursos

  • supervisió del desenvolupament dels projectes i suport en la seva gestió

  • foment a la participació social
Mercat laboral

Aquest professional pot treballar, per compte propi o per compte d'altri, en una entitat pública o privada –laica o religiosa–, amb ànim de lucre o sense, com ara organitzacions no governamentals, fundacions, etc.


ACCÉS
Per treballar com a coordinador de xarxes de voluntariat és recomanable que estudiïs:

Formació professional
Cicles formatius de grau superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat: Titulacions universitàries