Cursos Relacionats

De què va el batxillerat?

Tot sobre el batxillerat

De què va el batxillerat?
El batxillerat està compost per dos cursos acadèmics, als quals s'accedeix amb el graduat de l'ESO o equivalent.
T'expliquem les matèries que hi estudiaràs i les modalitats que podràs escollir depenent del que vulguis fer després.

El batxillerat consta de:


Part comuna

Composta per:


  Matèries comunes:

 • Ciències per al món contemporani, que se centren en el medi ambient, la genètica i l'origen de l'univers.

 • Segona llengua oficial i literatura, sempre que a la comunitat es parli una segona llengua.

 • Llengua castellana i literatura.

 • Llengua estrangera.

 • Filosofia i ciutadania, la qual complementarà l'assignatura ja existent d'Història de la filosofia, amb continguts sobre filosofia moral i política.

 • Història de la filosofia.

 • Història d'Espanya.

 • Educació física.

 • Religió (en funció del centre).


 • Tutoria

Part diversificada

Formada per les matèries de modalitat, matèries optatives i treball de recerca. Aquest últim no es fa a totes les comunitats autònomes.

Aquí et detallem les matèries de modalitat, ja que les optatives les decideix cada centre.

A segon de batxillerat hauràs d'escollir una de les tres modalitats, que et donarà accés a estudis superiors, cicles formatius i universitat. De tota la llista d'assignatures per modalitat, l'escola fa una agrupació de les matèries, que és la que hauràs de cursar.

Arts, que es divideix en dos possibles itineraris per triar:

 • Arts plàstiques, imatge i disseny:
  - Cultura audiovisual
  - Dibuix artístic I i II
  - Dibuix tècnic I i II
  - Disseny
  - Història de l'art
  - Tècniques d'expressió graficoplàstica
  - Volum

 • Arts escèniques, música i dansa
  - Anàlisi musical I i II
  - Anatomia aplicada
  - Arts escèniques
  - Cultura audiovisual
  - Història de la música i la dansa
  - Literatura universal
  - Literatura de la segona llengua oficial, sempre que a la comunitat es parli una segona llengua
  - Literatura castellana
  - Llenguatge i pràctica musicals

Ciències i tecnologia:
- Biologia I i II
- Ciències de la terra i del medi ambient I i II
- Dibuix tècnic I i II
- Electrotècnia
- Física I i II
- Matemàtiques I i II
- Química I i II
- Tecnologia industrial I i II

Humanitats i ciències socials:
- Economia
- Economia de l'empresa I i II
- Geografia
- Grec I i II
- Història de l'art
- Història del món contemporani
- Llatí I i II
- Literatura universal
- Literatura castellana
- Literatura de la segona llengua oficial, sempre que a la comunitat es parli una segona llengua
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

I si no les aprovo totes?

Si en acabar primer de batxillerat et queden tres o quatre assignatures, tens diferents opcions a l'abast:

 • Repetir tot el curs i renunciar a les notes de les assignatures aprovades.
 • Tornar-te a matricular de tot a primer, però amb la possibilitat d'apujar la nota de les assignatures superades. Si al final la nota és inferior, et podràs quedar amb la primera.
 • Inscriure't a les matèries suspeses i, si el centre ho considera oportú, també a algunes de segon, sempre que no siguin les mateixes que tens suspeses; per exemple, no podràs triar ni llengua ni matemàtiques si no les tens aprovades del curs anterior, ja que les notes no seran vàlides fins que aprovis primer completament.

A l'hora de fer segon, si has passat amb dues assignatures suspeses, has de tenir en compte que l'avaluació de segon es veurà condicionada per les assignatures no aprovades, ja que en funció d'aquestes no podràs cursar algunes matèries de segon. Aquí te n'oferim la correspondència.I després de batxillerat què?

Amb el graduat de batxillerat podràs accedir a: