Cicles formatius de grau mitjà

Forma't i realitza't com a professional

Cicles formatius de grau mitjà
Els cicles formatius de grau mitjà es caracteritzen per oferir una formació tècnica que preveu la realització obligatòria d'una formació pràctica en centres de treball (FCT) per obtenir el títol.
Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen una durada d'1 o 2 anys. La normativa actual estableix que tots han de ser de 2 anys, però fins que no s'apliqui totalment encara hi haurà cicles d'1 any.
Com accedeixo a un cicle de grau mitjà?

 • Sense el graduat de l'ESO. Tens dues opcions:

  • Has de fer una prova d'accés als 17 anys (recorda que primer t'has de preinscriure a la prova).

  • Com a novetat, durant el curs 2012-2013 s'aplicarà una normativa a partir de la qual s'estableix que podran accedir als cicles formatius de grau mitjà aquelles persones que superin el curs de formació específica. De tota manera, és probable que les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes ja l'apliquin el 2011-2012.
 • Amb el graduat de l'ESO.. Primer t'hi has de preinscriure i, si obtens una plaça i t'interessa, has de matricular-t'hi.

 • Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Des d'aquests programes tens diferents vies per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà:

  • Cursar i aprovar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general i obtenir una nota mitja de tots dos igual o superior a 8. T'hauràs de matricular igualment a la prova d'accés però automàticament et faran l'exempció total de la prova.

  • Cursar, a més dels dos esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.

  • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, cal que facis la prova d'accés i et faran una excempció de la part cientifico-tecnològica.
  • Batxillerat. Podràs accedir directament.

  • Formació professional. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
  En què consisteix el curs de formació específica per accedir als cicles formatius de grau mitjà?

  Com que aquest curs és molt nou, encara cal concretar-ne algunes característiques. El que sí que és segur és que començarà el curs 2012-2013, tindrà una durada mínima de 600 hores i se centrarà en les competències bàsiques de l'ESO. A més, s'organitzarà en tres àmbits (el de la comunicació, el social i el cientificotecnològic) i caldrà obtenir un mínim de 4 punts de cadascun per fer-ne la mitjana.

I després del CFGM?

Amb l'acreditació de tècnic que obtindràs quan acabis el CFGM pots:

Seguir estudiant

 • Batxillerat, sempre que tinguis l'ESO.
 • Un altre cicle formatiu de grau mitjà específic.
 • Un CFGM d'Esports o un CFGM en Arts plàstiques i disseny, després d'haver superat una prova específica.
 • Un cicle formatiu de grau superior, mitjançant una prova d'accés o un curs d'accés als 18 anys (o complir-los l'any de l'examen).

  Per cursar el CFGS només t'has d'examinar de les matèries obligatòries si provens d'algun cicle formatiu de grau mitjà del mateix grup d'itineraris. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica).

Posar-te a treballar

Quan m'hi he d'inscriure?

Les dates de preinscripció no són les mateixes per a totes les comunitats autònomes, tot i que és probable que es duguin a terme els mesos de maig i abril.

Tingues en compte que, per matricular-te, a part de fer la preinscripció, t'han d'haver admès al centre on has sol·licitat plaça.