Grau en Química

Experimenta amb la titulació de Química

Grau en Química
Segons l'Institut d'Estudis Catalans la Química és la ciència que estudia la composició íntima de les substàncies i llurs transformacions recíproques.
El Grau en Química pertanyen a la branca de Ciències i la seva durada és de 240 crèdits, 4 anys.
La titulació

La Química és la ciència que estudia les propietats i la composició de les substàncies, i també els processos de transformació de la matèria que estan presents en tots els productes de consum, industrials, alimentaris i farmacològics; així com en tots els processos humans que poden incidir en el medi ambient. Per tant, durant la carrera investigaràs l'estructura i les propietats de les diferents substàncies, així com la seva reacció quan es barregen en un laboratori.


El teu perfil

És important tenir coneixements en química, física i matemàtiques. Encara que també és recomanable disposar de les capacitats i habilitats següents:

 

 • Ser metòdic i rigorós.
   
 • Tenir agudesa visual.
   
 • Destresa manual.
   
 • Ser bo amb els números i les fórmules.
   
Mercat laboral

Com a químic pots exercir tant en el sector públic com en el privat, treballant com a:


 • Químic Tècnic de laboratori (agroalimentari, de medi ambient, industrial, sanitari, legal...)
 • Tècnic de control de processos industrials
 • Tècnic en control de qualitat
 • Tècnic de producció
 • Tècnic de medi ambient
 • Tècnic en prevenció de riscos laborals
 • Tècnic de màrqueting
 • Investigador Delegat o representant comercial
 • Assessor tècnic

El treball del químic es pot dur a terme en laboratoris d'investigació i desenvolupament, en plantes de tractament d'aigües i en qualsevol indústria relacionada amb l'àmbit químic i petroquímic o amb la fabricació de productes farmacèutics bàsics, plaguicides i additius alimentaris.

Recorda que si tens vocació per a la docència sempre t'hi pots dedicar impartint classes en centres d'ensenyament públics i privats, tant a secundària com a la formació professional o a la universitat.


ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.
 

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de ciències a la qual pertany el grau en química.

 

PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en química (poden variar en funció de la universitat):

 • Física
 • Química
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Biologia
 • Matemàtiques
 • Química analítica
 • Química orgànica
 • Química inorgànica
 • Termodinàmica
 • Bioquímica
Estudis relacionats