Cursos Relacionats

Responsable d'instal·lació dessalinitzadora

Transformant en potable l'aigua del mar

Responsable d'instal·lació dessalinitzadora
L'aigua potable és un bé cada vegada més escàs, per això és molt important no malgastar-lo.
S'ha de tenir en compte que, de tota l'aigua que hi ha al nostre planeta, només un 3% és potable.
¿Qui és?

El Responsable d'una instal·lació dessalinitzadora és l'encarregat de controlar una planta dessalanitzadora, és a dir, el responsable de fer complir els paràmetres quantitatius i qualitatius de l'aigua.


Funcions

El paper que té dins del sector del tractament de l'aigua és molt important, ja que part d'aquesta aigua serà per a ús domèstic. Algunes de les tasques d'aquest professional són les següents:
 

  • Vigilar el funcionament del procés mitjançant registres físics, informàtics, històrics o actuals disponibles.
  • Supervisar la qualitat de l'aigua dessalinitzada.
  • Controlar les obres i transformacions realitzades a la Instal·lació Dessalinitzadora d'Aigua del Mar (IDAM).
  • Supervisar el manteniment dels equips i les instal·lacions, així com l'ús de productes químics i el seu tractament.
  • Gestió econòmica de la instal·lació.
  • Gestió de recursos humans i materials.
  • Comunicació i interlocució amb els responsables municipals del servei del proveïment d'aigües.


Mercat laboral

La situació del mercat laboral per al Responsable d'una instal·lació dessalinitzadora és favorable, ja que la manca de pluja provoca escassetat d'aigua i això obliga a buscar altres maneres d'aconseguir-la, i una manera és dessalinitzant l'aigua del mar. La península necessita, cada cop més, aquest tipus d'indústries, per tant, el responsable d'una instal·lació dessalinitzadora és un professional que té cabuda en el mercat laboral.

A més, el sector industrial requereix els seus serveis, ja que les competències que desenvolupa l'habiliten per gestionar i dirigir activitats en el sector industrial.