Cursos Relacionats

Tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats

Avalua i analitza la contaminació

Tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats
Aquest professional és l'últim responsable d'avaluar i analitzar la contaminació existent en un espai i de dissenyar plans de recuperació i descontaminació.
Descobreix en què consisteix la professió del tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats.
Funcions

El tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats s'encarrega de les tasques següents:


  • Recopilar la informació cartogràfica, geològica i hidrològica de l'espai que cal analitzar, per posteriorment visitar-lo i inspeccionar-lo.

  • Avaluar i estimar els riscos de contaminació de sòls amb aigua subterrània: estacions de servei, espais dedicats a l'emmagatzematge de combustibles, abocadors, etc.

  • Prendre mostres de la terra i l'aigua per analitzar-les i identificar-ne les fonts de contaminació.

  • Elaborar informes detallats per després determinar i avaluar els diferents mètodes de restauració de l'àrea contaminada.

  • Dissenyar un projecte de recuperació de sòls (tractament i mesures correctores).
Mercat laboral

Com a tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats podràs exercir, tant en el sector públic com el privat, i ja sigui per compte propi o d'altri, en centres dedicats a la recerca i recuperació de sòls contaminats, com ara les àrees de medi ambient de les grans indústries amb un alt risc de provocar episodis de contaminació de sòls.


ACCÉS

Per ser tècnic en Recerca i tractament de sòls contaminats has de cursar els estudis següents:

Titulacions universitàries

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. De les famílies professionals següents: