Grups d'itineraris

Part específica prova d'accés a cicles formatius

Grups d'itineraris
Per accedir a algun dels cicles formatius de grau superior de les diferents famílies professionals incloses en els diferents itineraris t'hauràs d'examinar de 2 de les matèries proposades, però has de tenir en compte que aquestes varien segons la comunitat autònoma, tot i que més o menys es corresponen amb les que t'indiquem.
Humanitats i Ciències Socials

Famílies professionals:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Hauràs de triar 2 assignatures de les 3 presentades, aquestes poden ser diferents segons la teva comunitat autònoma, però més o menys seran:economia de l'empresa, geografia, psicologia i sociologia i segona llengua estrangera.

Tecnologia

Famílies professionals:

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Hauràs de triar 2 assignatures de les presentades, aquestes poden ser diferents segons la teva comunitat autònoma, però més o menys seran: tecnologia industrial, dibuix tècnic, física.

Ciències

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Hauràs de triar 2 assignatures de les presentades, aquestes poden ser diferents segons la teva comunitat autònoma, però més o menys seran: química, biologia, ciències de la terra i medi ambient.