Cursos Relacionats

Competències professionals

Tens les competències que demana el mercat laboral?

Competències professionals
Assabenta't del que demanen les empreses actualment, et pot fer destacar d'entre d'altres candidats.
Vivim en un context dinàmic i canviant per això les demandes del món laboral han canviat. Les competències són un element clau per a tot professional.
Què són?

Les competències són les capacitats relacionades amb la dimensió del SABER (coneixement), SABER FER (habilitats) i SABER SER i SABER ESTAR(actituds).

 

 


Has de tenir en compte que les competències estan estrictament, relacionades amb les noves necessitats i les noves formes de treball.

El desenvolupament de competències és un procés continu, que es dóna al llarg de la vida i que s'aprèn. Per tant, no et preocupis si encara no les tens totes, al llarg de la teva experiència les podràs anar adquirint.


Tipus de competències

Existeixen diferents tipus de competències:

Competències transversals o genèriques: Són aquelles competències més comunes i que es poden aplicar a les diferents professions. Com per exemple: el treball en equip, la resolució de problemes...

Competències específiques: Són totes aquelles competències rellevants en una àrea específica d'activitat. Com per exemple: saber programar amb llenguatge java.


Algunes Competències transversals i genèriques

Resolució de problemes: capacitat d'afrontar els problemes i resoldre'ls d'una manera adequada.

Organització del treball: Es tracta de saber optimitzar els recursos per tal d'utilitzar-los d'una manera eficaç i eficient.

Responsabilitat del treball: Capacitat relacionada amb el compromís i la implicació amb el treball.

Treballar en equip: És la capacitat de realitzar tasques amb un grup de persones amb la finalitat de contribuir a un objectiu comú.

Autonomia: Es tracta de ser independent a l'hora de realitzar les tasques.

Relació interpersonal: És l'habilitat de saber relacionar-se i comunicar-se amb la gent que t'envolta amb una forma adequada a cada context i persona amb la que s'estableix una relació comunicativa.

Capacitat d'iniciativa: Es tracta de prendre decisions i proposar i plantejar nous elements o idees sense necessitat de que t'ho demanin.

Capacitat d'innovació: Capacitat d'aportar noves idees que permetin millorar la institució.+ info

On puc demostrar les meves competències?

Les competències es demostren en el dia a dia. Però es posen a prova i es tenen en compte, sobretot,  en determinades situacions durant el procés de recerca de feina:

- Entrevista de feina
- Procés de selecció
- Videocurrículum
- Currículum vitae

 

I si no tinc experiència laboral?

No et preocupis, les competències no només es desenvolupen en el context laboral ni en l'entorn formal. Segur que tens un munt d'experiències en les que has desenvolupat algunes de les competències de les que hem parlat abans.
Les teves competències queden reflectides en activitats complementàries (hobbys, aficions...), estàncies a l'estranger, pràctiques formatives i formació complementària.

L'aprenentatge que fas fora del centre educatiu és tan valuós com el que adquireixes a les classes. Pensa en allò que has après en contextos i situacions que no són escolars, t'adonaràs que has adquirit un munt d'aprenentatges i competències!

 

Recorda
 • Ser resolutiu.
   
 • Ser organitzat i saber optimitzar.
   
 • Tenir compromís.
   
 • Treballar en equip que implica adaptació i empatia.
   
 • Tenir autonomia i ser independent.
   
 • Establir bones relacions interpersonals i ser un bon comunicador.
   
 • Tenir iniciativa, emprendre idees.
   
 • Ser creatiu i original.

Les competències es poden entrenar i millorar, així que no t'amoïnis es qüestió de pràctica. Has de tenir en compte que les competències es posen en marxa durant el procés de selecció i per això, a mesura que vagis tenint més experiències sobre aquest procés, aniràs aprenent i potenciant les actituds que el mercat laboral demana.