L'estudiant del CFGS en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

L'estudiant del CFGS en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
"El tècnic superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat organitza i coordina les activitats de laboratori, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, seguint sempre la normativa."
Delia Huarhua Quispe és del Perú i té 30 anys. Fa 6 anys que viu a Espanya i, actualment, està fent 2n del cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat a l'IES Cantabria a Santander.

Els estudis que estàs fent són el que t'esperaves?

Sí, ja que he rebut formació en diferents àrees d'anàlisi: assajos de materials acabats, microbiològics i anàlisis de matèries primeres i acabats. A més, hi ha diferents treballs que ignorava que pogués fer estudiant aquest cicle.

Crec que la meva elecció va ser encertada, ja que és un sector molt interessant. Vaig escollir aquesta formació perquè era la més adequada a les meves expectatives. Abans, pensava que només podria treballar en el sector de la indústria química, però aquest cicle té una major aplicació en el món de la indústria de materials, alimentació i investigació.

Quins aspectes consideres positius d'aquest cicle?
M'agraden perquè hi ha una àmplia gamma de treballs i funcions que es poden realitzar, t'obren moltes portes en el món de la indústria i la investigació.

I negatius?
Gairebé res; només cal que t'agradi molt tot allò relacionat amb la química i tenir molta paciència.

Quins plans de futur tens?
M'agradaria seguir formant-me en el mateix camp, fent cursos que tinguin relació amb el cicle, però també m'agradaria estudiar Enginyeria química.

PLA D'ESTUDIS

El cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat consta d'11 mòduls teòrics i 1 de pràctic:

 • Mostreig i preparació de la mostra
 • Anàlisi química
 • Anàlisi instrumental
 • Assajos físics
 • Assajos fisicoquímics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
 • Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Projecte de laboratori d'anàlisi i control de qualitat
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball (FCT)