Cursos Relacionats

El professor del CFGS en Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

Cicle formatiu de grau superior en Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

El professor del CFGS en Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat
"Cada dia continuo aprenent amb la il•lusió de formar millor els meus alumnes, per tal que puguin fer front, als reptes que impliquen els continus avenços tecnològics en el camp de l'anàlisi química, cada vegada més automatitzat i suportat en potents programes informàtics."
Antonio Bermúdez García-Moreno exerceix com a professor del cicle formatiu de grau superior en laboratori d'anàlisi i control de qualitat a l'IES Maimónides, a Còrdova, des de fa 24 anys.
Descripció del cicle

Dificultat. Tot el que val suposa un sacrifici. Qualsevol títol de formació professional de grau superior no s'aconsegueix sense esforç. El cicle en Anàlisi i control té una dificultat mitjana, tot i que és fàcilment superable per a qualsevol alumne que hagi cursat amb solvència els estudis del batxillerat de Ciències.

Al contrari, presenta força dificultats per als alumnes que arriben procedents de les proves d'accés, els quals requereixen, habitualment, classes de suport.

Càrrega de treball. Al llarg del curs només s'encarreguen 3 o 4 treballs sobre aspectes puntuals, amb l'objectiu de reforçar determinats coneixements. No obstant això, la major part de les tasques es realitzen als laboratoris, treballant per parelles.
Cada professor estableix la metodologia més apropiada per aconseguir els objectius de formació de l'alumnat.

En els mòduls de 1r curs es procura la realització del major nombre possible de problemes i exercicis sobre les unitats didàctiques programades. A 2n curs els alumnes han de dissenyar l'estratègia d'anàlisi sobre una matèria assignada, buscant, en les normes oficials i en llibres especialitzats, els procediments normalitzats de treball que després utilitzaran, en funció dels recursos i instruments disponibles al nostre centre.

Les pràctiques. La formació professional és un ensenyament eminentment pràctic. La realització de treballs al laboratori és fonamental, tant per comprendre en profunditat els continguts teòrics impartits a la classe, com per adquirir les destreses que donaran forma al futur analista.

En el mòdul d'Anàlisi química instrumental, les pràctiques suposen al voltant del 70% de l'horari; en el mòdul de Tècniques analítiques integrades, s'arriba al 90%.

Els exercicis que es realitzen a la classe són, bàsicament, de formulació orgànica i inorgànica i problemes sobre química analítica, estequiometria de reaccions, preparació de dissolucions, etc.

L'objectiu és desenvolupar el càlcul logicomatemàtic, aplicat a qüestions pròpies de la professió.


Consell a un futur estudiant...

Li donaré uns quants consells:

  • Escollir aquest cicle si es té vocació i gust per la química.
  • Assistir puntualment a les classes.
  • Prestar la màxima atenció a les explicacions del professor.
  • Participar activament i preguntar sense por qualsevol dubte que pugui suscitar la intervenció del docent.
  • Estudiar regularment, sense deixar que s'acumuli la matèria davant dels exàmens.

EL PROFE

Antonio Bermúdez García-Moreno es fa càrrec, des del 2002, del mòdul d'Anàlisi química instrumental, que pertany al 1r curs del cicle superior en Anàlisi i control. Es tracta d'una assignatura teoricopràctica, amb una càrrega de 17 hores setmanals, on s'imparteixen els principis científics de la química analítica, per aplicar-los, posteriorment, a la realització pràctica d'anàlisis químiques basades en tècniques tradicionals i en modernes tècniques instrumentals.

Les anàlisis químiques tradicionals inclouen les volumetries àcid-base, volumetries basades en reaccions de precipitació, etc. Pel que fa a les anàlisis que utilitzen tècniques instrumentals, treballem les electrogravimetries, potenciometries, conductimetries, espectrofotometries…

A més, actualment, és el responsable del mòdul de Tècniques analítiques integrades, corresponent al 2n curs del cicle, en el qual s'apliquen els coneixements adquirits en els mòduls d'Anàlisi química instrumental, Anàlisi microbiològica i Anàlisis físiques. A la classe, treballem a escala semiprofessional sobre aliatges, terres, aigües, vins, licors, olis, llets, sucs, cerveses, vinagres, pa, salses, productes carnis, etc.

És enginyer tècnic en Química industrial. Tot i que és manxec, va fer els seus estudis a la Universidad Laboral de Huesca i a l'Escola Tècnica d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament sobre Cromatografia gas-líquid, Organització i gestió de laboratoris, Microbiologia, HPLC (High performance liquid chromatography, Cromatografia de líquids d'alta resolució), Absorció atòmica, etc.