Cursos Relacionats

Ensenyaments d'Arts plàstiques i disseny

Ensenyaments artístics

Ensenyaments d'Arts plàstiques i disseny
Els ensenyaments artístics inclouen 6 especialitats: Música, Dansa, Art dramàtic, Conservació i restauració de béns culturals, Disseny i Arts plàstiques i disseny, de la qual parlem en aquest número.
T'expliquem quins són els passos que cal seguir per cursar un cicle formatiu de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny.
Descripció

Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, com en el cas de la formació professional específica, s'organitzen en blocs de formació teòrica i pràctica i també inclouen la Formació en centres de treball (FCT), és a dir, pràctiques externes.


Quins estudis s'imparteixen?

Els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny tenen una gran selecció de cicles formatius de grau mitjà i superior, dins de les famílies professionals següents: Art floral, Arts aplicades de l'escultura, Arts aplicades a la indumentària, Arts aplicades al llibre, Arts aplicades al mur, Ceràmica artística, Disseny gràfic, Disseny d'interiors (només CFGS), Disseny industrial, Esmalts artístics, Joieria d'art, Tèxtils artístics i Vidre artístic.

Com s'estructuren?

Com ja hem comentat, els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny s'estructuren en 2 graus:

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Per accedir-hi has de complir un dels requisits següents:

Sense el graduat de l'ESO

  • Haver superat una prova d'accés, que consta d'una part general i una part específica. Has de tenir 17 o 18 anys (depèn de la comunitat autònoma) o complir-los l'any en què es fa l'examen.

  • Obtenir una nota mitja igual o superior a 8 dels mòduls obligatoris i també la prova d'accés específica dels programes de qualificació professional inicial (PQPI).

Amb el graduat de l'ESO. Haver superat la prova específica

Amb el títol de tècnic o tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (o ensenyaments equivalents) estàs exempt de fer la prova d'accés.

Tingues en compte que aquests requisits poden variar en cada comunitat autònoma.


Com és la prova d'accés als CFGM d'arts plàstiques i disseny?

A. Part general. Es tenen en compte la comprensió i l'expressió lingüístiques i els teus coneixements.

B. Part específica. Està relacionada amb l'àmbit de l'educació visual i plàstica.

A partir del 2012-2013, si se supera el curs d'accés a grau mitjà tan sols cal fer la prova específica.


Quina titulació obtindré?
Si aproves el cicle aconseguiràs el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat que hagis cursat.

I després?
Un cop acabat el cicle de grau mitjà, pots seguir una d'aquestes vies:

  • Treballar del que hagis estudiat.

  • Accedir a un altre grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (amb convalidació d'assignatures) o a un cicle formatiu de grau mitjà específic.

  • Cursar un cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny o de formació professional específica, mitjançant una prova d'accés als 18 anys.

    Com a novetat, en el curs 2012-2013 s'aplicarà una normativa a partir de la qual es crearà un curs d'accés a grau superior que permetrà passar d'un cicle formatiu de grau mitjà a un de grau superior, sigui d'arts plàstiques i disseny o de formació professional específica. És probable que les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes ja ho duguin a terme aquest any.

  • Estudiar el batxillerat, de qualsevol modalitat i amb la convalidació dels crèdits comuns.

  • Ampliar les teves competències professionals amb un curs o seminari d'especialització.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Per accedir-hi has de complir un dels requisits següents:

Sense el títol de batxillerat. Haver superat dues proves d'accés, una de contingut general i una altra de contingut específic. Has de tenir 19 anys o complir-los l'any en què fas l'examen.

Amb el títol de batxillerat. Haver superat una prova específica. Si has cursat la modalitat d'Arts estaràs exempt de fer aquesta part.

Amb el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny o un altre títol de formació professional. Haver superat una prova d'accés general i específica als 18 anys.

Amb el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (o ensenyaments equivalents) estàs exempt de fer la prova d'accés.

Com és la prova d'accés als CFGS d'arts plàstiques i disseny?

A. Part comuna. T'examines de les matèries comunes del batxillerat: castellà, la llengua cooficial de la teva comunitat, llengua estrangera i matemàtiques o història.

B. Part específica. Has de fer 2 exercicis de la modalitat d'Arts del batxillerat: dibuix tècnic, artístic, imatge, volum...

A partir del 2012-2013, si se supera el curs d'accés a grau superior tan sols cal fer la prova específica.

Quina titulació obtindré?

Si aproves el cicle aconseguiràs el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat que hagis cursat.

I després?

Una vegada acabat el cicle de grau superior, pots seguir una d'aquestes vies: