CFGS en Manteniment aeromecànic

Converteix-te en tot un professional de l'Aeromecànica

CFGS en Manteniment aeromecànic
Si t'apassiona el món de les aeronaus, amb el cicle formatiu de grau superior en Manteniment aeromecànic tocaràs el cel.
Esbrina què s'ensenya en el cicle formatiu de grau superior en Manteniment aeromecànic, coneix-ne les sortides professionals, les vies d'accés i els estudis relacionats existents.
El cicle

El cicle formatiu de grau superior en Manteniment aeromecànic pertany a la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles i té una durada de 2 anys, unes 2.000 hores.

Cursant aquests estudis aprendràs a dur a terme el manteniment d'avions, avionetes i helicòpters, tant dels seus sistemes i components mecànics, com de les estructures i el mobiliari i els interiors de l'aeronau, tot això d'acord amb les normatives i en les condicions de qualitat i seguretat establertes.


El teu perfil

Per ser tècnic superior en manteniment aeromecànic és evident que t'han d'agradar les aeronaus i els motors, però també és important que posseeixis les següents característiques:

 • Habilitats manuals.
   
 • Meticulositat.
   
 • Observació.
   
 • Bona base de matemàtiques i física.

Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Motor de reacció, els seus sistemes i la unitat de potència auxiliar.
 • Motor de pistó, hèlixs i els seus sistemes.
 • Sistemes de l'aeronau I.
 • Sistemes de l'aeronau II.
 • Sistemes elèctrics/electrònics de les aeronaus.
 • Materials i estructures de les aeronaus.
 • Hidràulica i pneumàtica.
 • Legislació i organització del manteniment.
 • Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment.
 • Seguretat en el manteniment d'aeronaus.
 • Constitució i navegació de les aeronaus.
 • Relacions en l'equip de treball.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

ACCÉS

Sense titulació

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys..

Amb titulació

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible la ciències i tecnologia.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Aprovar un curs d'accés, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en Manteniment aeromecànic podràs exercir com a tècnic cap d'hangar o línia, mecànic de línia o hangar, mecànic de taller en el sector del manteniment de vehicles autopropulsats públic i privat, bé sigui en tallers de companyies regulars, de vols xàrter, de càrrega aèria, de fumigació aèria, de lluita contra incendis; en aeroclubs i en institucions oficials (Policia i Protecció Civil), o bé creant la teva pròpia empresa.


 


Estudis relacionats