El professor del CFGS de Manteniment Aeromecànic

En Joan Llabrés et parla del cicle formatiu de manteniment aeromecànic que imparteix

El professor del CFGS de Manteniment Aeromecànic
"És un cicle que necessita uns hàbits d'estudi, però no és excessivament difícil."
En Joan Llabrés Crespí és professor del cicle formatiu grau superior en Manteniment aeromecànic a l'IES Son Pacs de Palma.
Descripció del cicle formatiu de grau superior en Manteniment aeromecànic

És un cicle que necessita uns hàbits d'estudi, però no és excessivament difícil. Partint del supòsit que als alumnes els agrada el món de l'aviació i que hi mostren interès, especialment pel que fa als motors i sistemes de propulsió, normalment amb la bona disposició i l'estudi diari és suficient.

Cal tenir en compte que es tracta d'un grau superior on l'alumne arriba amb un nivell de coneixements generals elevat, per tant, té facilitat per assimilar els coneixements específics. L'únic problema és que la majoria dels manuals estan en anglès, per això necessiten uns coneixements d'anglès mínims, especialment pel que fa a la lectura.


Assignatures més complicades

Una de les més complicades és la de Materials, atès que els alumnes no veuen l'aplicació directa dels coneixements a la pràctica, especialment en les composicions dels aliatges.

Aquest mòdul genera problemes principalment en el primer trimestre, quan l'alumne arriba, ja que li costa entendre la necessitat de conèixer la importància de les composicions dels aliatges dels materials. És per això que requereix més dedicació, per la dificultat de captar l'interès de l'alumne.

Els treballs i les pràctiques

Els treballs són individuals i es fan en col•laboració amb Air Europa, per poder complir amb els requisits de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA, per les sigles en anglès) i obtenir d'aquesta manera la llicència de manteniment. Així doncs, les pràctiques i una part dels mòduls s'imparteixen a les instal•lacions d'aquesta empresa.

Les pràctiques també es realitzen amb Air Europa d'acord amb el conveni signat entre la Conselleria d'Educació i la companyia aèria.

Situació del mercat laboral per als de nous titulats

Els alumnes del nostre centre actualment tenen l'opció principal de treballar a l'hangar de Globalia, o bé sortir de l'illa per cercar feina. Amb la titulació que s'obté els alumnes del nostre centre tenen un 100% d'ocupació. En ser els grups reduïts, es col•loquen fàcilment a les empreses del sector, ja que es procura no saturar el mercat, malgrat que és un mercat en expansió.


Consell a un futur estudiant...

És un cicle molt interessant, especialment si t'agrada viatjar i conèixer món, ja que és una professió que es pot desenvolupar arreu del món; és per això que cal tenir esperit aventurer i ganes de conèixer altres païssos.


PLA D'ESTUDIS

Els continguts s'agrupen en els mòduls professionals següents:

 • Motor de reacció, els seus sistemes i la unitat de potència auxiliar.
 • Motor de pistó, hèlixs i els seus sistemes.
 • Sistemes de l'aeronau I.
 • Sistemes de l'aeronau II.
 • Sistemes elèctrics/electrònics de les aeronaus.
 • Materials i estructures de les aeronaus.
 • Hidràulica i pneumàtica.
 • Legislació i organització del manteniment.
 • Tècniques electromecàniques bàsiques per al manteniment.
 • Seguretat en el manteniment de les aeronaus.
 • Constitució i navegació de les aeronaus.
 • Relacions en l'Entorn de Treball.
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació pràctica en centres de treball

EL PROFE

Joan Llabrés Crespí és tècnic superior en Automoció, i al cicle formatiu de grau superior en Manteniment aeromecànic de l'IES Son Pacs de Palma imparteix les assignatures següents:

 • Materials i estructures de les aeronaus: materials fèrrics i no fèrrics, sintètics, corrosió, pintura i reblonat
 • Hidràulica i pneumàtica: principis físics i instal•lacions i components de les mateixes. Ambdós mòduls s'imparteixen al 1r curs.