Cursos Relacionats

CFGS en Interpretació de la llengua de signes

CFGS en Interpretació de la llengua de signes

CFGS en Interpretació de la llengua de signes
La llengua de signes va sorgir d'una manera natural en cadascuna de les comunitats de sords.
T'expliquem com és el grau superior en Interpretació de la llengua de signes.
El cicle

El CFGS en Interpretació de la llengua de signes pertany a la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat i té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 2 anys.

Hi aprendràs a interpretar la llengua de signes espanyola i/o de la comunitat autònoma a la llengua oral i viceversa, a interpretar el sistema de signes internacional i a dur a terme les activitats de guia intèrpret de persones sordcegues.

Per poder desenvolupar correctament la llengua de signes, també sabràs les característiques de les persones sordes i sordcegues, i les característiques de la comunicació entre les persones sordes i sordcegues i les persones oïdores. A més, t'ensenyaran a aplicar, entre altres coses, les pautes d'actuació rellevants per transmetre a la persona sordcega tota la informació que necessita del seu entorn.


El teu perfil

Cal que siguis una persona observadora, amb bona memòria, capaç de detectar diferències en el moviment, la forma de la mà, l'expressió facial, etc. També és recomanable que siguis empàtica i que no tinguis vergonya a l'hora de dur a terme la teva feina davant altres persones.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en Interpretació de la llengua de signes podràs treballar en empreses privades, en organismes públics i en organitzacions no governamentals d'intèrpret de la llengua de signes espanyola, d'intèrpret de la llengua de signes d'una comunitat autònoma, d'intèrpret del sistema de signes internacional i de guia intèrpret de persones sordcegues.

 
PLA D'ESTUDIS

El CFGS en Interpretació de la llengua de signes consta dels mòduls següents:

 • Aplicació de les tècniques d'interpretació a la llengua de signes espanyola i a la llengua de signes catalana
 • Guia-interpretació de persones sordcegues
 • Interpretació en el sistema de signes internacional
 • Llengua de signes espanyola
 • Llengua de signes catalana
 • Expressió corporal aplicada al llenguatge de signes
 • Psicosociologia de la població sorda i sordcega
 • Lingüística aplicada a les llengües de signes
 • Àmbits professionals d'aplicació de la llengua de signes espanyola i/o catalana
 • Llengua estrangera: anglès
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en els centres de treball (FCT)
ACCÉS

Pots accedir a aquests estudis:

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés. Per presentar-s'hi, cal tenir com a mínim 19 anys.

Amb titulació:

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible la de Ciències de la salut.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:


 • Fer una prova d'accés, si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
   
 • Superar un curs pont, a través del qual entraràs directament al cicle de grau superior sense fer cap prova.
  Tingues en compte que la superació d'aquest curs no te'n garanteix l'accés, ja que, si hi ha molta demanda, accediran al cicle formatiu aquelles persones que tinguin més nota.


  Aquesta nova normativa s'aplicarà a partir del curs 2012-2013, però les administracions educatives de les diferents comunitats autònomes poden avançar-la durant el 2011-2012.

  Si tries la primera opció, només cal que t'examinis de les matèries obligatòries si procedeixes d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica).

  Les famílies professionals del mateix grup d'itineraris d'aquest cicle són les següents: Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Imatge i so*, Hostaleria i turisme i Serveis socioculturals i a la comunitat.

*Segons la comunitat autònoma i el cicle formatiu


Estudis relacionats