Cursos Relacionats

Els estudis

Grau en Economia

Els estudis
Segons el Diccionari de la llengua catalana, l'economia és l'administració ordenada dels béns d'una comunitat, d'un estat, d'un establiment.
Et presentem el grau en Economia, els coneixements que hi adquiriràs i les seves sortides professionals i vies d'accés.
La titulació

El grau en Economia pertany a la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques i té un total de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys.

Si curses aquests estudis, tindràs coneixements sobre l'estructura dels processos de generació i distribució de la riquesa, renda o excedent, l'assignació de recursos i el funcionament dels sistemes i institucions econòmiques.

A més, aprendràs a identificar i preveure l'aparició de problemes econòmics rellevants en qualsevol situació mitjançant instruments analítics que et permetran elaborar informes i diagnòstics econòmics per a la presa de decisions. També seràs capaç d'identificar fonts d'informació econòmica rellevant; redactar projectes de gestió econòmica en l'àmbit internacional, nacional o regional, dur a terme tasques de gestió empresarial, etc.


El teu perfil

Per estudiar aquest grau, a més de tenir interès pel funcionament de l'economia i de les empreses, cal que siguis una persona observadora, organitzada, emprenedora i creativa, amb capacitat d'anàlisi. També és recomanable que tinguis coneixements bàsics d'economia, comptabilitat, matemàtiques i estadística.


Mercat laboral

Com a graduat en Economia podràs exercir en els sectors privat, públic o mixt, en empreses o institucions, de tipus nacional i internacional, com ara companyies d'assegurances, bancs, mútues i departaments de comptabilitat, d'administració, de finances o de personal de qualsevol altre tipus d'empresa.

T'encarregaràs d'investigar i analitzar processos econòmics com la producció, la distribució i el consum, entre altres activitats; estudiaràs la relació entre l'oferta i la demanda, i seràs capaç d'assessorar l'empresa pel que fa a personal, producció, màrqueting, etc.


Estudis relacionats

Sabies que...?

A més del grau en Economia hi ha estudis similars però amb noms diferents, en funció de cada universitat:ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat, tot i que és preferible fer-ho des de Ciències i tecnologia o Humanitats i ciències socials. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat si necessites assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, has de tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques a la qual pertany el grau en Economia.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Economia (poden variar en funció de la universitat):

  • Fonaments de l'administració d'empreses
  • Principis d'economia
  • Introducció al dret civil patrimonial
  • Tècniques de cerca i ús de la informació
  • Tècniques d'expressió oral i escrita
  • Matemàtiques per a l'economia I
  • Macroeconomia
  • Teoria dels jocs
  • Organització industrial
  • Economia financera