Cursos Relacionats

Els teus dubtes sobre la selectivitat

Preguntes freqüents sobre les PAU

Els teus dubtes sobre la selectivitat
Saps què has de fer si no obtens la nota necessària per accedir a la carrera que vols o si la puntuació final no és la que esperaves?
T'informem sobre la prova d'accés a la universitat i resolem els dubtes que et puguin sorgir després de fer els exàmens i de saber les notes.
I si no aconsegueixo la nota que necessito?

Hi ha dues convocatòries: la de maig i la de juliol o setembre, segons la comunitat autònoma. Per apujar la nota pots tornar a examinar-te de la fase general (pots fer-ho fins a 4 vegades) i de la prova específica (tantes vegades com vulguis). Es tindrà en compte la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que sigui superior a l'anterior.


La selectivitat caduca?

La nota de la fase general té una validesa indefinida i les notes de les matèries de la prova específica són vàlides durant els 2 anys següents.


Si faig la convocatòria ordinària i no aprovo, la matrícula em serveix per a la convocatòria extraordinària?

No, perquè per a cada convocatòria cal formalitzar la preinscripció i la matrícula i pagar les taxes.


Puc matricular-me en la fase general d'una assignatura de modalitat que no pertanyi al Batxillerat que estic cursant?

Tant en la fase general com en la fase específica pots matricular-te de les assignatures de modalitat que vulguis, tant si les has cursat com si no.


Haig de fer obligatòriament la fase específica?

La fase específica no és obligatòria però sí recomanable, si el que vols és apujar la teva nota d'admissió. En cas contrari, la nota d'admissió a la universitat serà la que resulti de la mitjana ponderada entre el Batxillerat (60%) i la fase general de la PAU (40%).


Si tinc estudis de música acabats, puc convalidar alguna assignatura de la PAU?

No, ja que tots els estudiants teniu la mateixa estructura de PAU i no poden convalidar-se assignatures de la selectivitat per estudis de música ni de cap altre tipus.


Si tinc alguna discapacitat, haig de fer la PAU en les mateixes condicions que la resta dels estudiants?

No, la universitat en la qual t'examinis ha d'adaptar la prova i també les seves instal·lacions a la teva discapacitat, que es valorarà segons els criteris establerts en funció de l'informe del centre on estudies el Batxillerat i de l'informe mèdic.


I si no estic d'acord amb les meves notes?

Si no hi estàs conforme, has de saber que tens dret a sol·licitar:

Una segona correcció

Pots demanar una segona correcció a la Comissió Coordinadora en el termini de 3 dies hàbils a partir de la data de publicació dels resultats (el dissabte es considera hàbil). L'examen serà revisat per un altre professor especialista en la matèria i la nota obtinguda serà la mitjana aritmètica de la primera i la segona qualificacions. Aquest resultat substituirà l'anterior, encara que sigui inferior.

Tens dret a veure l'examen corregit després de la segona revisió en un termini de 10 dies. En cas que hi hagi una diferència de 2 punts o més entre totes dues qualificacions, un altre tribunal n?efectuarà una tercera correcció.

Si malgrat la segona correcció segueixes sense estar d'acord amb el resultat, pots sol·licitar una reclamació d'aquelles matèries sobre les quals ja s'ha dut a terme la doble correcció. La reclamació a la doble correcció podràs presentar-la davant la Comissió Coordinadora de la PAU de Catalunya en un termini de 3 dies hàbils a partir de la data de publicació dels resultats de la segona correcció.


Una reclamació

Pots reclamar directament davant la Comissió Coordinadora de la PAU una sol·licitud en un termini de 3 dies hàbils a partir de la data de publicació de les qualificacions. En aquest cas queda exclosa la possibilitat de sol·licitar la doble correcció.

Els exercicis que siguin el motiu de presentació de la sol·licitud de reclamació seran revisats en els aspectes formals o errors administratius, i no es corregirà el contingut dels exàmens. Aquestes qualificacions substitueixen les primeres i no poden ser inferiors a les atorgades inicialment.