Cursos Relacionats

Selectivitat

S'acosten les PAU

Selectivitat
Si encara no saps com seran les proves d'accés a la universitat i se't plantegen dubtes, aquesta secció t'ajudarà a resoldre'ls.
T'expliquem en què consisteixen la part general i la part específica de la selectivitat, com es calcula la nota i en què consisteixen el paràmetres de ponderació.
¿Què és la selectivitat?

La selectivitat és una prova d'accés a la universitat. Aquesta prova és obligatòria per a totes aquelles persones que hagin realitzat el batxillerat i optativa per a les persones que han realitat un cicle formatiu de grau superior.


Estructura de la provaLa prova s'estructura en dues parts, una general i obligatòria i una altra específica i voluntària que serveix per apujar nota.
 

 

Fase general

És obligatòria per tots els estudiants de Batxillerat i consta de les activitats següents:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història o Història de la filosofia (n'has de triar 1)
 • Una matèria de modalitat (n'has d'escollir una)

La qualificació d'aquesta fase s'obté a partir de la mitjana aritmètica de les 5 proves. La nota mínima per aprovar-la és un 4.

Cada una d'aquestes proves té una durada màxima d'una hora i mitja. Hi pots utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la teva comunitat autònoma.


Fase específica

És opcional i serveix per apujar la nota.

Pots examinar-te de qualsevol matèria de modalitat de Batxillerat (3 o 4 com a màxim, depenent de la comunitat autònoma), tret de l'escollida en la fase general. El resultat de cadascuna de les proves ha de ser d'un 5 com a mínim.

Les activitats consisteixen a respondre, per escrit, una sèrie de preguntes. Disposaràs d'una hora i mitja i podràs contestar-les en qualsevol de les llengües oficials de la teva comunitat autònoma.

Les matèries que escullis per a la prova opcional han de tenir correspondència amb el grau que vulguis cursar. Per això, abans d'escollir les matèries has de consultar les taules de ponderació dels estudis que t'interessen.
 


Com es calcula la nota d'admissió?

La nota d'admissió ha de ser d'un mínim de 5 i d'un màxim de 14. S'obté sumant la nota d'accés (mitjana ponderada del 60% de la nota d'expedient del Batxillerat i el 40% de la qualificació global de les PAU) i les 2 millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades.


Paràmetres de ponderació

La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplica per 0,1 o 0,2. Cada universitat estableix per a l'accés a cada carrera quina és la ponderació. Cal obtenir una nota mínima de 5 per poder apujar la nota.

És important consultar els paràmetres de ponderació abans de fer la selectivitat per garantir que les matèries de les que t'examinaràs seran les que et serviran per apujar nota.


¿Sabies que...?
 • Tens 4 convocatòries com a màxim per superar la selectivitat. A més, si no et presentes a cap dels exàmens no es considerarà com a una convocatòria esgotada
   
 • Anualment hi ha dues convocatòries de selectivitat, normalment el juny i al setembre.
   
 • La nota de la fase general de selectivitat no caduca, aquesta nota et servirà tota la vida, a no ser que la vulguis millorar.
   
 • La nota de la fase específica de la selectivitat caduca als dos anys.
   
 • Existeixen altres vies d'accés a la universitat a part de la selectivitat.

 

Consells

 • La selectivitat és un reflex del que un ha treballat durant el batxillerat, un bon batxillerat ajuda a tenir bones notes a la selectivitat.
   
 • Per poder realitzar la prova, abans s'ha de fer la preinscripció i la inscripció a aquesta. No t'adormis en els terminis!
   
 • Prepara bé els diferents exàmens, no deixis les coses per a última hora. Un dels èxits de la selectivitat està en preparar els exàmens amb temps.
   
 • Crea el teu pla d'estudi per poder-te organitzar bé els dies previs a la selectivitat.
   
 • El dia abans de les proves és per descansar i per preparar bé els materials i la documentació que necessitaràs.

Pots resoldre més dubtes en els nostres apartats de com fer la selectivitat sense nervis i el de preguntes freqüents de la selectivitat:

 

 

 

 

 

 

 

 

I si vinc d'un cicle formatiu de grau superior?

Si curses un cicle formatiu de grau superior i necessites assegurar la teva nota per a accedir a la universitat, hauràs de fer la prova específica, la qual és la mateixa , tant per a tu, que provens de la formació professional, com per a un alumne de Batxillerat.

A més, cal que tinguis present que, en cas d'empat de qualificacions en la prova opcional, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle de la branca de coneixement de la titulació que vols estudiar.