Cursos Relacionats

CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
No et deixis formatejar... Estudia el cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
Coneix a fons el cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, des dels coneixements que adquiriràs, fins a les sortides professionals amb què et trobaràs.
El cicle

El cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes pertany a la família professional d'Informàtica i Comunicacions i és de 2.000 hores, uns 2 anys.

Estudiant aquest cicle aprendràs a configurar i a mantenir sistemes microinformàtics, i també a instal·lar programari bàsic i d'aplicació, xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes i connectades a xarxes públiques.

A més a més, aprendràs a muntar i a configurar ordinadors i perifèrics, a establir el material necessari per a cada instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, a executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions en cas d'error i pèrdues d'informació en el sistema, a elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, pressupostos, i a assessorar el client, entre molts altres coneixements.


El teu perfil
 

Per estudiar aquest cicle t'ha d'agradar el món de la informàtica i tot el que tingui a veure amb l'interior dels ordinadors. També és recomanable que tinguis:
 

 • Bona base en matemàtiques i física.
 • Raonament abstracte.
 • Organització.
 • Minuciositat.

Pla d'estudis
 
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Aplicacions web
 • Empresa  i iniciativa empresarial
 • Formació en centres de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Muntatge i manteniment d'equip
 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Serveis en xarxa
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Sistemes operatius monolloc

ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense fer cap prova.

Amb titulació:

El graduat de l'ESO et permet accedir directament al cicle sense dur a terme cap prova.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI):

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Mercat laboral

Com a tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs exercir en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzin sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Podràs treballar com a instal·lador, reparador d'equips informàtics, tècnic de suport informàtic, de xarxes de dades, reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics, comercial de microinformàtica, operador de teleassistència i de sistemes.
 
Estudis relacionats