Cursos Relacionats

CFGS en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Programa el teu futur amb el cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Descobreix quins coneixements adquiriràs si estudies aquest cicle, quin pla d'estudis té, les seves vies d'accés i les seves sortides professionals.
El cicle

El CFGS en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma pertany a la família professional d'Informàtica i comunicacions i té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 2 anys.

Amb aquests estudis aprendràs a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle és evident que t'ha d'agradar la informàtica i tot el que està relacionat amb els ordinadors i les noves tecnologies. També cal que disposis d'una bona base de matemàtiques i de física, que siguis una persona observadora i organitzada i que tinguis visió espacial, capacitat d'anàlisi i raonament lògic.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:


 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Accés a dades
 • Desenvolupament d'interfícies
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • Programació de serveis i processos
 • Sistemes de gestió empresarial
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)
Mercat laboral

Com a tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en entitats públiques o privades de qualsevol mida. Podràs desenvolupar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci o aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i de la informàtica mòbil; configurar i explotar sistemes informàtics; gestionar bases de dades, i desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades o interfícies gràfiques d'usuari interactives o aplicacions multiprocés i multifil.


 
ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys.

Amb titulació:

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible fer-ho des de Ciències i tecnologia.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Aprovar un curs pont, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.Estudis relacionats