Cursos Relacionats

Animador 3D

Treballa dissenyant dibuixos animats

Animador 3D
Gràcies a les imatges 3D, els personatges semblen més reals i, fins i tot, en ocasions, cobren vida.
L'animador 3D és el que recrea imatges tridimensionals.
Tridi… què? Tridimensionals; són aquelles imatges en 3 dimensions: llargada, amplada i profunditat.
Funcions

L'època dels dibuixos plans sense cap tipus d'expressivitat ja ha passat a la història i ara, gràcies als avenços tecnològics, ens endinsem en una era en la qual es pot imitar molt bé la realitat, tant que ets incapaç de saber si una escena s'ha rodat o s'ha generat per ordinador.

L'animador 3D ha de ser capaç de sintetitzar i interpretar el moviment i plasmar-lo posteriorment a l'ordinador.


Mercat laboral
 

L'animació per ordinador és una professió amb una gran demanda, ja que té moltes aplicacions en el sector audiovisual, com poden ser el grafisme per a la televisió, animació 3D i efectes visuals per a produccions cinematogràfiques i publicitàries, infografia 3D per a la construcció d'identitats corporatives, efectes visuals per a programes i animació 3D en sèries de ficció i videojocs.

La publicitat, des de fa anys i cada cop més, incorpora els efectes visuals i l'animació 3D en els seus espots. De fet, gran part dels anuncis publicitaris estan fets per ordinador.


 
ACCÉS