Helpdesk

Un professional de les TIC

Helpdesk
El helpdesk és el responsable de gestionar i solucionar totes les possibles incidències relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant d'empreses com de clients particulars.
Aquest professional ha d'atendre els problemes tècnics que tenen els usuaris, interpretar-los el més ràpid possible i donar-hi una solució.
Funcions

La principal funció del Helpdesk és solucionar les diferents incidències informàtiques patides pels seus clients. Per a això, o bé s'encarregarà d'atendre-les a distància a través de trucades, faxs o correus electrònics i les intenta resoldre ell mateix o les remetrà al departament corresponent; o bé s'haurà de desplaçar directament fins a l'usuari que ha avisat del problema per solucionar-lo.

Per tant, aquest professional es farà càrrec de:
 

  • El suport en programes informàtics.
     
  • La implantació i el manteniment de programari.
     
  • El manteniment de bases de dades de clients o de correu.
     
  • Els servidors i les xarxes.

 

 
ACCÉS

Si vols treballar com a helpdesk és recomanable que cursis els estudis següents:

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de la família professional d'Informàtica i Comunicacions:

Mercat laboral

El helpdesk sol treballar en el departament d'informàtica de l'empresa, dins l'equip de suport a usuaris. Tot i que cada vegada és més habitual que les empreses recorrin a companyies especialitzades per externalitzar aquests serveis.