Ethical Hacker

Expert en xarxes privades

Ethical Hacker
Què és i en què consisteix la professió d'ethical hacker?

La paraula hacker ens indica alguna cosa que té a veure amb ordinadors, però què fa exactament un ethical hacker? Descobreix-ho…

 

Et donem a conèixer aquesta professió, les sortides professionals i les vies d'accés als estudis.

Funcions

Gràcies a les noves tecnologies i a aquest professional les empreses amb diverses seus, la xarxa de distribuïdors i les empreses associades poden interconnectar-se entre si i connectar-se a Internet a través d'una xarxa privada virtual que compleix els màxims requeriments de disponibilitat i seguretat. Aquest professional desenvolupa funcions dins dels serveis d'administració de projectes, aportant coneixement i experiència a sistemes, amb capacitació per garantir la instal·lació tècnica.

 

 

 


Mercat laboral

Com a ethical hacker podràs treballar per compte propi o per compte d'altri en el sector públic o privat, a la teva pròpia empresa o en altres de dedicades a l'àmbit de seguretat de la informació i la comunicació a través de solucions VPN (xarxa privada virtual). També podràs treballar com a docent.

 ACCÉS

Pots arribar a ser ethical hacker si estudies alguna de les titulacions següents:

Formació professional

Cicles formatius de grau superior de la família professional d'Informàtica i comunicacions

Titulacions universitàries