CFGS en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Dedica't a la realització audiovisual

CFGS en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
Amb el cicle formatiu de grau superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles aprendràs a convertir un guió en una realitat audiovisual.
Et donem a conèixer aquest cicle, els coneixements que adquiriràs, el pla d'estudis, les sortides professionals i les vies d'accés a la titulació.
El cicle

El cicle formatiu de grau superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles pertany a la família professional d'Imatge i so i té una durada de 2.000 hores, repartides en dos anys.

Cursant aquests estudis aprendràs a identificar les característiques formals i expressives de qualsevol projecte audiovisual i també determinar el personal tècnic i artístic, els recursos tècnics i els materials escènics necessaris per posar en marxa la peça audiovisual, l'espectacle o l'esdeveniment.

També se t'ensenyarà a coordinar els processos complets de muntatge/edició i postproducció de programes audiovisuals, a planificar les operacions, a preparar els materials i efectes, i a fer el muntatge i la postproducció fins a obtenir el màster definitiu.

Adquiriràs coneixements sobre com planificar el procés de treball i supervisar i dirigir el personal tècnic i artístic durant els assajos, el registre, l'emissió, la postproducció o la representació escènica, assegurant l'aplicació del pla de treball.


El teu perfil

Si vols estudiar aquest cicle cal que t'agradi tot el que estigui relacionat amb el món de l'audiovisual i, a més, cal que siguis una persona segura de tu mateixa, organitzada, resolutiva, creativa, amb capacitat de comandament i de treballar en equip, i amb visió global.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Planificació de la realització en cinema i vídeo
 • Processos de realització en cinema i vídeo
 • Planificació de la realització a la televisió
 • Processos de realització a la televisió
 • Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals
 • Planificació de la direcció d'espectacles i esdeveniments
 • Processos de direcció d'espectacles i esdeveniments
 • Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
 • Projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
 • Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)

ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys.

Amb titulació:

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible la d'Humanitats i ciències socials.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Aprovar un curs d'accés, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles podràs treballar, per compte propi o aliè, com a ajudant de direcció al cinema, ajudant de realització de vídeo, ajudant de realització de televisió, muntador de cinema, editor muntador de vídeo, cap de direcció, regidor d'espectacles en viu, regidor d'esdeveniments, regidor de parets, etc. 


Estudis relacionats