Tècnic en localitzacions cinematogràfiques

Especialista en cercar escenaris

Tècnic en localitzacions cinematogràfiques
El tècnic en localitzacions cinematogràfiques és el responsable de trobar els diferents espais on transcorre una gravació i d'aconseguir que encaixin amb l'essència del que es vol transmetre a l'espectador.
Et donem a conèixer la feina del tècnic en localitzacions cinematogràfiques, les vies d'accés als estudis i les sortides professionals que tenen.
Funcions

Aquest professional ha de disposar d'un ampli repertori d'escenaris de tot tipus: espais naturals, ambients rurals o urbans, etc.

Sota les instruccions dels directors d'escena, el tècnic en localitzacions cinematogràfiques s'encarrega de trobar i gestionar els espais més adequats per a un rodatge. Per això cal que entengui l'atmosfera que el lloc ha de transmetre i que, identifiqui els elements que componen l'estètica d'una pel·lícula: la il·luminació, els decorats,... També és important que tingui en compte els elements necessaris d'un rodatge, com ara si es tracta d'una localització amb un accés fàcil, amb llum elèctrica, aigua, etc.

 Mercat laboral

Generalment, el tècnic en localitzacions cinematogràfiques treballa, per compte propi, per a una productora, i sol fer-ho per obra i servei.ACCÉS

Si vols treballar com a tècnic localitzacions cinematogràfiques és recomanable que cursis els estudis següents:

Formació professional

Cicles formatius de grau superior de la família professional d'Imatge i so

Ensenyaments artístics

Arts plàstiques i disseny de la família professional de Disseny gràfic:

Titulacions universitàries