Cursos Relacionats

CFGS en Energies renovables

CFGS en Energies renovables

CFGS en Energies renovables
Si vols dedicar-te al manteniment d'instal·lacions d'energies eòliques i solars fotovoltaiques, t'interessarà el CFGS en Energies renovables.
T'expliquem en què consisteixen aquests estudis, les seves vies d'accés, el pla d'estudis i les sortides professionals que té.
El cicle

El CFGS en Energies renovables pertany a la família professional d'Energia i aigua i té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 2 anys acadèmics.

Si estudies aquest cicle aprendràs a gestionar el funcionament de parcs eòlics i a fer-ne el manteniment. A més, sabràs dur a terme el muntatge i la conservació d'instal·lacions solars fotovoltaiques, d'acord amb els protocols de seguretat i de prevenció de riscos. Així mateix, adquiriràs coneixements per organitzar el muntatge de subestacions elèctriques elaborant plans i criteris de supervisió.

També t'ensenyaran a avaluar situacions de risc laboral i mediambiental relacionades amb el muntatge i el control d'aerogeneradors i parcs eòlics, i a detallar mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos.


El teu perfil

Per cursar aquests estudis has d'estar interessat en el medi ambient, ser una persona observadora, pacient, detallista i organitzada, i tenir sentit pràctic i capacitat d'anàlisi i síntesi.


Mercat laboral

Com a tècnic superior en energies renovables podràs trobar feina en empreses dedicades a la promoció, el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies eòliques i solars fotovoltaiques per produir energia elèctrica; en companyies relacionades amb la generació, el transport i la distribució d'energia elèctrica, o que posseeixin instal·lacions d'alta tensió, i en empreses industrials que facin el muntatge i el manteniment de subestacions elèctriques.

A més, podràs treballar com a:


 • tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques
   
 • responsable de muntatge de parcs eòlics o d'aerogeneradors
   
 • especialista en manteniment de parcs eòlics
   
 • promotor d'instal·lacions solars
   
 • projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques
   
 • responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques o d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
   
 • muntador i operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques
   
 • encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques o de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
   
 • operador i mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

Estudis relacionats
 
ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 19 anys.

Amb titulació:

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible fer-ho des de Ciències i Tecnologia.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Fer una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Superar un curs pont, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior sense haver de fer cap prova d'accés. Aquesta nova normativa s'aplicarà obligatòriament a partir del curs 2012-2013.

  Si tries la primera opció, i provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris, només has d'examinar-te de les matèries obligatòries. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica).

Per accedir a aquest cicle formatiu, a més de complir els requisits esmentats ?i independentment de la teva procedència?, has de tenir en compte que la superació del curs o la prova no en garanteix l'accés, ja que, si hi ha molta demanda, les places s'assignaran als estudiants que tinguin millor nota.


PLA D'ESTUDIS

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Sistemes elèctrics en centrals
 • Subestacions elèctriques
 • Telecontrol i automatismes
 • Prevenció de riscos elèctrics
 • Sistemes d'energies renovables
 • Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge de parcs eòlics
 • Operació i manteniment de parcs eòlics
 • Projecte d'energies renovables
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)