Consultor mediambiental

Un professional dedicat a la gestió mediambiental

Consultor mediambiental
El consultor mediambiental s'encarrega de resoldre aquells problemes derivats de l'aplicació legislativa en matèria de medi ambient que pot tenir una empresa.
T'expliquem en què consisteix aquesta professió i les seves vies d'accés i sortides professionals.
Funcions

A més d'assessorar sobre temes de legislació ambiental pel que fa a espais naturals, espècies protegides, plans generals d'ordenació urbanística (PGOU), ordenances municipals, gestió i tractament de residus, etc., aquest professional s'encarrega de tasques com aquestes:


  • implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient

  • assessorament i tramitació d'etiquetes ecològiques

  • disseny, organització i cursos de formació mediambiental

  • tramitació de subvencions relacionades amb la cura del medi ambient

  • elaboració d'estudis d'avaluació d'impacte ambiental (EIA) i disseny de plans de millora del medi ambient industrial

  • disseny de plans d'actuació per al desenvolupament de models turístics sostenibles

Mercat laboral

Aquest professional pot treballar tant en el sector públic com en el privat, sigui per compte d'altri o per compte propi. Generalment sol fer-ho en empreses vinculades a temes de medi ambient i en consultories mediambientals que assessoren altres indústries en aquest àmbit: químiques, empreses petrolieres, etc.

Arran de la integració d'Espanya en la Unió Europea han sorgit diferents normatives amb l'objectiu de prevenir qualsevol risc de contaminació mediambiental per part de les empreses. Això ha suposat un creixement de la demanda d'aquest perfil professional.


ACCÉS

Per treballar com a consultor mediambiental és recomanable que estudiïs:

Titulacions universitàries