Operador de planta de recuperació i separació de residus

Treballa en el sector mediambiental

Operador de planta de recuperació i separació de residus
Els components reciclables com el plàstic, el paper i cartró, el vidre, els materials fèrrics i el compost orgànic es porten a una planta de recuperació i separació de residus. Allà se seleccionen i, posteriorment, es tracten i es converteixen en materials reutilitzables.
Et donem a conèixer en què consisteix la feina d'un operador de planta de recuperació i separació de residus i els estudis que hauries de cursar per dedicar-t'hi.
Funcions

La planta de recuperació i separació de residus es divideix en quatre àrees de treball: recepció de residus, separació, premsatge i embalatge, i emmagatzematge.

A la zona de recepció arriben els camions i l'operador s'encarrega de premsar els residus, de registrar en les fitxes de control el material que hi entra, i d'etiquetar els residus, que després es duran als espais d'emmagatzematge preestablerts segons la seva composició i origen.

A les de separació i premsatge i embalatge es combinen processos automatitzats i manuals, i aquest professional és el responsable del bon funcionament de la maquinària i de la supervisió del procés de selecció del material.

Finalment, les deixalles recuperades es premsen, s'embalen, s'emmagatzemen i, en acabat, es porten a les plantes de reciclatge.


Mercat laboral

El sector mediambiental va adquirint cada cop més importància i, per descomptat, també ho fa el del reciclatge. Segons els objectius fixats en el Programa nacional de recuperació i reciclatge, el nombre de plantes de recuperació i separació de residus augmentarà. A causa de la seva automatització, els perfils professionals que es necessiten són cada vegada més especialitzats.


ACCÉS

Hi ha diferents estudis que et permetran accedir a aquest sector, però, en funció de la titulació que cursis, podràs dur a terme unes tasques o unes altres.

Titulacions universitàries

Formació professional

Cicles formatius de grau mitjà de les famílies professionals següents:

Cicles formatius de grau superior de les famílies professionals següents: