Cursos Relacionats

Agricultor Ecològic

Agricultura ecològica

Agricultor Ecològic
Si t'agrada l'agricultura i conrear la terra d'una forma respectuosa...Aquesta professió és la teva.
L'agricultura ecològica es defineix com un sistema agrari l'objectiu fonamental del qual és l'obtenció d'aliments de màxima qualitat, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat de la terra mitjançant la utilització dels recursos naturals, excloent l'ús de productes químics de síntesi i procurant un desenvolupament agrari sostenible.
Funcions

A diferència de l'agricultor tradicional, l'ecològic empra uns sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient, evitant qualsevol mena de producte químic. I a més a més, també es fa càrrec de:


  • Realitzar tasques d'investigació i assessorament en finques i empreses dedicades al sector de l'agricultura ecològica.
     
  • Actuar com a tècnic especialitzat en la inspecció de la producció agrària biològica seguint les directrius d'organismes públics i privats.
     
  • Oferir suport al desenvolupament del sector de la producció biològica.
     
Mercat laboral

El desenvolupament de l'agricultura biològica o ecològica és una realitat que sorgeix com a resposta a la necessitat de trobar noves tècniques de producció agrària i ramadera que siguin més respectuoses amb el medi ambient, així com la d'obtenir aliments més saludables.

L'agricultura biològica existeix al nostre país des de fa més de 25 anys i és oficial des del 1991, any en què apareix la normativa europea que regula aquest sistema de producció. La superfície dedicada a aquest tipus de conreu no ha deixat d'augmentar i es presenta com la millor alternativa per a la recuperació ambiental i social de les zones rurals.

L'agricultura biològica és un dels pocs sectors agraris en constant creixement i desenvolupament.


 
ACCÉS

Per poder exercir com a agricultor tradicional és recomanable que cursis:

Formació professional

Cicles formatius de grau mitjà. De la família professional Agrària

Cicles formatius de grau superior. De la família professional Agrària

Titulacions universitàries