Cursos Relacionats

Grau en Infermeria

Estudia Infermeria

Grau en Infermeria
Si la teva vocació és tenir cura de persones malaltes i assistir-les perquè se sentin millor, el grau en Infermeria és perfecte per a tu.
T'expliquem els coneixements que adquiriràs estudiant el grau en Infermeria, les sortides professionals i el pla d'estudis d'aquesta titulació.
La titulació

El grau en Infermeria pertany a l'àrea de les Ciències de la salut i té 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys.

Estudiant Infermeria aprendràs tot el que està relacionat amb l'assistència sanitària, des de practicar cures, realitzar anàlisis i administrar medicaments fins a assistir els pacients en les necessitats més elementals. Aquesta és una carrera vocacional que requereix una gran dedicació per la seva càrrega tant teòrica com pràctica.

Així mateix, en aquest grau també t'ensenyaran a desenvolupar l'educació sanitària per prevenir malalties, a supervisar i formar altres professionals i personal auxiliar i sanitari, i a participar en programes i projectes de recerca.

Una vegada finalitzada la carrera, si et vols especialitzar, hauràs de fer el curs formatiu anomenat Infermeria interna resident (IIR), que és similar al MIR (Metge intern resident), de la titulació de Medicina. Aquest dura un any per a l'especialitat d'Infermeria de salut mental, i dos per a les d'Infermeria obstetricoginecològica (llevadora), Infermeria del treball, Infermeria pediàtrica, Infermeria familiar i comunitària, Infermeria geriàtrica, i Infermeria medico-quirúrgica. Aquest programa formatiu es desenvolupa a temps complet, ja que suposa formar-se i fer pràctiques al mateix temps.

Per accedir a una d'aquestes especialitats es convoca un examen d'àmbit autonòmic per cobrir la totalitat de les places ofertes, i, posteriorment, les persones concursants trien especialitat i lloc per desenvolupar la residència en funció de la nota que hagin obtingut en la prova.


El teu perfil

Per estudiar aquest grau, a més de tenir vocació i interès pels temes sanitaris, és recomanable que siguis una persona empàtica i pacient, i que tinguis destresa manual, capacitat d'escolta, aptitud per al treball en equip i capacitat per saber acatar ordres i treballar sota pressió, entre altres competències i habilitats.


Mercat laboral

Com a persona titulada en Infermeria podràs treballar en centres hospitalaris, centres d'atenció primària, centres de rehabilitació, centres de salut mental, centres geriàtrics, balnearis, serveis d'emergències mèdiques, departaments sanitaris d'empreses privades, mútues sanitàries, escoles bressol, etc.

Les funcions d'aquest professional són variades, ja que tant es pot encarregar d'atendre el públic com d'oferir serveis sanitaris, com ara administrar la medicació, netejar els pacients, etc., o ajudar en operacions, parts, etc. També pot treballar investigant en laboratoris o ensenyant en centres educatius.

Segons el lloc on estiguis pot ser que et toqui treballar els dies festius, els caps de setmana, a la nit o que hagis de fer torns de 24 hores; has de tenir en compte que els hospitals no tanquen i que és necessari que hi hagi, en tot moment, un professional que atengui els pacients i les possibles emergències.


Estudis relacionats

Oficials
Titulacions universitàries i cicles formatius de grau mitjà i superior.

No oficials
A Educaweb podràs trobar una gran quantitat de cursos d'infermeria.

 
ACCÉS

Pots accedir a aquests estudis:

Des de qualsevol modalitat de batxillerat, tot i que és aconsellable que hagis estudiat la de ciències. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des d'aquesta opció pots accedir-hi amb la nota mitjana del cicle, sempre que sigui prou alta. Si no és així, hauràs de fer la prova específica de la selectivitat, i tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç pots veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències de la salut, a la qual pertany el grau en Infermeria.


 

PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Infermeria (poden variar en funció de la universitat):

  • Bioestadística
  • Funció del cos humà
  • Salut pública i educació per a la salut
  • Biologia i microbiologia
  • Relació terapèutica i comunicació en la infermeria
  • Infermeria en la gestació, infància i adolescència
  • Farmacologia
  • Introducció a les pràctiques clíniques
  • Infermeria bàsica en el cicle vital
  • Principis de nutrició en infermeria