Cursos Relacionats

Preinscripcions per a la formació professional específica

Que no et passi el termini!

Preinscripcions per a la formació professional específica
Per poder cursar un cicle formatiu de grau mitjà o un de grau superior, a més de complir els requisits, cal que recordis que abans t'hi has de preinscriure, confirmar que t'han donat plaça en algun dels centres en què t'has preinscrit i, si és així, matricular-t'hi. Tot això dins dels terminis establerts, perquè si no, pots perdre la plaça.
T'expliquem què has de fer per cursar el cicle que vols, des de les dates fins als criteris de prioritat.
Les dates

Has de tenir en compte que les dates varien segons la comunitat autònoma on vulguis fer el cicle. Al web de la Conselleria d'Educació de la teva comunitat trobaràs tota la informació.

No esperis fins a l'últim moment, ja pots informar-te'n. El que sí que et podem avançar és que el període de preinscripció tindrà lloc durant el mes de maig.


El centre

Busca el centre o centres que més t'interessin, ja sigui a la teva comunitat autònoma o en una altra.

Et recomanem que visitis el centre; n'hi ha que solen fer jornades de portes obertes perquè coneguis les instal·lacions i l'ambient, entre d'altres.


La preinscripció

Només pots presentar una sol·licitud de preinscripció. Al full de preinscripció pots demanar, per ordre de preferència, més d'un centre i més d'un ensenyament. Cal posar per ordre de prioritats el nom de l'ensenyament i del centre.

Criteris de prioritat

En el cas que vulguis accedir a un cicle formatiu de grau mitjà, les sol·licituds presentades s'ordenen donant prioritat a:


  • La nota final de l'ESO, i si aquesta no està finalitzada, es té en compte la nota mitjana dels cursos realitzats.

En el cas que vulguis accedir a un cicle formatiu de grau superior, les sol·licituds presentades s'ordenen donant prioritat a:


  • L'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana del batxillerat.

  • L'alumnat que supera la prova d'accés o n'està exempt. Per a aquest alumnat hi ha un tant per cent reservat de places, depenent de la comunitat autònoma, i s'ordena segons la qualificació de la prova d'accés (o de la que permet l'exempció o, si no, un 5).

Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Si encara queden places vacants, s'assignen a l'alumnat que ha cursat altres modalitats de batxillerat o que té una titulació acadèmica equivalent, ordenades d'acord amb la qualificació mitjana de l'expedient.


Un cop acabat el termini de preinscripció...

Cada centre puntua cadascuna de les sol·licituds rebudes. Aquesta nota està determinada per la teva nota mitjana. Si veus que la puntuació no és la correcta, pots presentar una reclamació al centre.

Un cop dut a terme tot el procediment de puntuació i desempats, s'assignen les places a cada centre en funció del nombre de places de què disposa. Finalment, cada centre fa pública la llista dels alumnes admesos.

I si altres alumnes ocupen la meva plaça?
Si altres alumnes amb més puntuació han ocupat les places vacants del centre que has sol·licitat com a primera opció, t'assignaran una plaça en un altre dels centres que has demanat, seguint l'ordre de preferència que hagis indicat en la sol·licitud.

Puc quedar-me sense plaça?
Sí, és possible que els centres que has sol·licitat s'hagin omplert amb persones que tenen més puntuació que tu. Per això és important informar-te de la demanda que van tenir aquests centres l'any anterior i posar més d'un centre a la sol·licitud.

La matriculació
El període de matrícula acostuma a ser durant el mes de juny i principi de juliol, però, com ja t'hem dit en diferents ocasions, cada comunitat estableix el seu propi calendari.

Si vols la plaça que t'ha tocat, has de formalitzar la matrícula al centre on t'ha estat assignada durant el període establert, ja que si no ho fas, perdràs la plaça.

La documentació necessària

Si ets major d'edat, has de presentar el DNI, i si ets estranger, la targeta de residència.

Si ets menor d'edat, has de lliurar el DNI del teu pare, mare, tutor, etc. Si ets estranger, has de presentar la targeta de residència o el llibre de família.

Tant en un cas com en l'altre, has de presentar també la nota mitjana de l'expedient acadèmic.On he de presentar-ho?

Has de portar la sol·licitud i la documentació al primer centre en el qual has sol·licitat plaça.