Cursos Relacionats

Grau en treball social

Treball Social

Grau en treball social
Si et preocupes per les persones i creus que la seva qualitat de vida pot millorar, t'interessa la titulació en Treball Social.
Els estudis de Treball Social pertanyen a la branca de ciències socials jurídiques i tenen una durada de 240 crèdits, 4 anys.

La titulació

Els estudis de Treball Social pretenen donar-te a conèixer els mecanismes i procediments que cal seguir per poder ajudar aquelles persones que ho necessiten, per això coneixeràs quines entitats ofereixen aquest tipus d'assistència i els canals als quals cal recórrer.

 


El teu perfil

 

A més d'interessar-te pels altres i voler donar solució o alternativa als problemes socials existents, és recomanable que tinguis les habilitats següents:

 

 • Paciència.
   
 • Empatia.
   
 • Responsabilitat i maduresa.
   
 • Organització.

Mercat laboral

 

Com a treballador social podràs exercir les teves funcions en centres o serveis socials, serveis comunitaris, Administració pública, centres d'atenció primària i hospitals, centres d'adopció, de planificació familiar i d'ocupació. I també en nous camps d'actuació, com la cooperació al desenvolupament o la mediació.

Els teus serveis aniran adreçats a famílies, infants, joves, dones, estrangers, persones de la tercera edat, col·lectius amb risc d'exclusió social, etc.

 ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.
 

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques a la qual pertany el grau en treball social.

 

PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en treball social (poden variar en funció de la universitat):

 • Economia aplicada al treball social
 • Metodologia d'investigació social
 • Fonaments del psicologia bàsica i desenvolupament
 • Sociologia general
 • Estructura social
 • Comunicació i relació d'ajuda en treball social
 • Metodologia del treball social
 • Models de treball social
 • Serveis socials generals
Estudis relacionats

Oficials
Titulacions universitàries i cicles formatius de grau mitjà i superior.

No oficials
A Educaweb podràs trobar cursos i seminaris de Treball Social i també d'Atenció social i laboral a persones amb necessitats especials.