Cursos Relacionats

Tècnic social de suport a treballadors immigrants

Ajuda als nouvinguts

Tècnic social de suport a treballadors immigrants
La figura del tècnic social de suport a treballadors immigrants intervé amb l'objectiu de fer més senzilla i menys traumàtica l'arribada de la persona al nostre territori i aconseguir que pugui treballar sense problemes.
T'expliquem en què consisteix la feina d'aquest professional, les sortides laborals dels estudis i les vies per accedir-hi.
Funcions

La feina d'aquest professional consisteix a proporcionar suport i atenció als treballadors immigrants, independentment de la manera com hagin arribat al país o de la condició de permanència que tinguin. Els objectius d'aquesta professió són:
 

 • Ajudar a resoldre situacions concretes, bàsicament, pel que fa a sanitat, habitatge i alimentació.
   
 • Analitzar la situació real de l'immigrant, tenint en compte la procedència sociofamiliar de la persona i la situació professional i econòmica que viu.
   
 • Gestionar i solucionar les possibles incidències que es puguin presentar durant l'estada de la persona immigrant.
   
 • Tramitar assumptes de caràcter legal juntament amb advocats i experts en immigració.
   
 • Orientar i ajudar en la cerca de feina.

 


Mercat laboral

Com a tècnic social de suport a treballadors immigrants podràs exercir per compte propi com a autònom o per compte d'altri a l'Administració pública o en ONG, fundacions, etc. en el sector privat.ACCÉS

Pots convertir-te en Tècnic social de suport a treballadors immigrants si tens els estudis següents:

 

Formació professional

Cicle formatiu de grau superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

Titulacions universitàries