Cursos Relacionats

CFGS en aparadorisme

Descobreix el CFGS en Aparadorisme

CFGS en aparadorisme
Aconseguir que el seu aparador cridi l'atenció dels transeünts és el somni de qualsevol tècnic superior en Aparadorisme.
El cicle formatiu de grau superior en Aparadorisme pertany als ensenyaments artístics d'Arts plàstiques i disseny i, més concretament, a la família professional de Disseny d'interiors, i dura 2 anys.
El cicle

L'objectiu del cicle formatiu de grau superior en aparadorisme és que aprenguis a dissenyar aparadors i expositors comercials; per a això investigaràs en formes, materials i processos creatius, analitzaràs documentació pròpia d'aquest camp professional i t'encarregaràs de coordinar equips de treball i resoldre determinats projectes.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle, és evident que t'ha d'agradar l'art i el disseny, però a més a més has de disposar de certes habilitats com, per exemple, les següents:

 • Creativitat i imaginació.
   
 • Saber dibuixar.
   
 • Capacitat per treballar en equip.
   
 • Ser detallista.

Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental.
 • Història de l'aparadorisme.
 • Dibuix artístic.
 • Dibuix tècnic.
 • Expressió volumètrica.
 • Mitjans informàtics i audiovisuals.
 • Projectes.
 • Projectes: aparadorisme.
 • Comunicació visual i plàstica.
 • Tecnologia i sistemes constructius.
 • Tecnologia i sistemes constructius: aparadorisme.
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte final.

ACCÉS

Sense titulació

 • Mitjançant una prova d'accés general i una prova d'accés específica. Per fer-les, cal que tinguis com a mínim 19 anys.

Amb titulació

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat, tot i que és preferible la modalitat d'Arts.

Si no has cursat la modalitat d'arts del batxillerat, hauràs de superar una prova d'accés específica.

Des de la Formació Professional

Cicles formatius de grau superior. Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Realitzar una prova d'accés general i una prova específica, si tens 18 anys o els compleixes l'any de l'examen.
 • Aprovar un curs pont d'accés als cicles formatius de grau superior i superar una prova d'accés específica.
Mercat laboral

Com a tècnic superior en Aparadorisme podràs treballar en magatzems, comerços i també museus, bé sigui com a autònom o bé per compte d'altri.

Actualment la situació del mercat laboral és favorable per a aquest professional, ja que les diferents marques, els grans magatzems o petits comerços necessiten cridar l'atenció del consumidor i una de les tècniques utilitzades per fer-ho és mitjançant un aparador atractiu.


 


Estudis relacionats