Cursos Relacionats

La professora d'Aparadorisme

Gemma Molinero és llicenciada en Belles Arts

La professora d'Aparadorisme
"Aquest cicle no requereix estudiar en el sentit propi de la paraula, però sí documentar-se moltíssim en tot allò relacionat amb l'acte creatiu i el món del disseny."
Gemma Molinero Cámara és professora del cicle formatiu de grau superior en Aparadorisme a l'Escuela de Arte4 de Madrid.
Descripció del cicle de grau superior en Aparadorisme

Dificultat. Malgrat que el mòdul de Projectes: aparadorisme té un caràcter teoricopràctic, proporcionalment és més pràctic. Els continguts específics del mòdul són la definició i el desenvolupament del llenguatge gràfic del projecte d'aparadors, els aspectes formals, funcionals i executius en la definició i el desenvolupament de projectes concrets, el concepte de disseny ambiental, l'organització del treball en equip, la representació gràfica del projecte d'aparadors, etc. Tant el cicle com la matèria que imparteixo no requereixen estudiar en el sentit propi de la paraula, però sí documentar-se moltíssim en tot allò relacionat amb l'acte creatiu i el món del disseny.

Els treballs. És un cicle amb una gran càrrega de treballs pràctics, fem cada any 6 projectes complets, amb la corresponent documentació a desenvolupar: panells explicatius d'identificació de signatura, memòria, localització, contextualització, desenvolupament de plànols tècnics, infografies en 3D, PTO, etc. Realitzem projectes majoritàriament de caràcter individual, alguns en grup, i els complementem amb treballs selectius sobre l'acte creatiu, com a suport teòric al mòdul. El tipus de treballs que fem comprèn el desenvolupament integral d'un punt de venda, interiorisme comercial, distribució espacial, desenvolupament de punts calents interiors, aparadors convencionals a peu de carrer o façana, presentacions d'esdeveniments o actes promocionals, etc. Estudiem el producte petit i gran, l'estudi corporatiu de les nostres signatures, estudi de mercat, màrqueting, públic objectiu, etc?

Les pràctiques. Les pràctiques en empreses són només 60 hores, que és molt poc de temps perquè realment l'alumne les assaboreixi bé. Els exercicis que realitzen van d'acord amb les especialitats; segons els cicles, els tutors en pràctiques d'empreses parlen personalment amb els contactes de les empreses

 
LA PROFE

Gemma Molinero Cámara és llicenciada en Belles Arts, especialitzada en Disseny per la Universidad Complutense de Madrid. Porta 10 anys en el camp de la docència i actualment imparteix el mòdul de Projectes: aparadorisme, matèria teoricopràctica de 2n curs d'unes 14 hores lectives.

Aquest mòdul consisteix en la projecció i la coordinació de processos tècnics i artístics de realització, així com la comprensió de l'organització i les característiques de l'àmbit de la professió de l'aparadorista, la legislació bàsica i les normes de seguretat i salut i la definició i el desenvolupament del llenguatge gràfic del projecte d'aparadors, entre d'altres
.

Situació del mercat laboral per als acabats de titular

Els nostres alumnes surten preparats per poder desenvolupar, a més a més d'aparadors, interiorisme comercial; per això la incorporació dels nostres alumnes en el mercat laboral és d'entre un 70% i un 80%.


Consell a un futur estudiant...

Considero que el millor consell per a un estudiant d'aquests ensenyaments és que tingui molt clar que li agrada l'especialitat, i fer-la seva. Així, independentment de l'esforç requerit, gaudirà molt veient uns resultats força satisfactoris. També cal subratllar que aquests són uns ensenyaments en els quals només hi ha un màxim de 25 alumnes per aula; són tan personalitzats que el col•lectiu professor-alumne crea grans equips humans.