Cursos Relacionats

Títols oficials d'idiomes

Domines cap llengua estrangera?

Títols oficials d'idiomes
Els idiomes s'han convertit en essencials per descobrir món, gent nova..., però també suposen una competència molt sol·licitada per les empreses, les quals requereixen algun tipus de document que en certifiqui el coneixement.
Et presentem els títols oficials d'idiomes d'anglès, francès, alemany, japonès i xinès.

Per obtenir un títol oficial d'idiomes, et pots inscriure a l'examen per compte propi o a través d'una acadèmia o una altra entitat que s'encarregui de la teva formació i de fer els tràmits pertinents.

Pots estudiar a casa per compte propi, en una acadèmia o a l'Escola Oficial d'Idiomes de la teva localitat. També pots fer-ho a distància o en línia a través d'un centre homologat o privat que et prepari per a això.


Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

El MECR és un patró internacional que serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites en una llengua. Per a això s'estableixen 3 blocs de coneixement, cadascun dels quals s'organitza en 2 nivells:


 • Bloc A: usuari bàsic: nivell A1 i A2
   
 • Bloc B: usuari independent: nivell B1 i B2
   
 • Bloc C: usuari competent: nivell C1 i C2
   
Anglès

Els títols oficials més prestigiosos són els que expedeix la Cambridge Main Suite of English.Key English Test (KET): correspon al nivell A2 del MECR i és un primer pas per fer els títols més complexos, que tens a continuació.

Preliminary English Test (PET): és el nivell B1 del MECR i correspon a un nivell intermedi inferior. La prova es convoca 3 vegades l'any i consta de 3 parts: comprensió lectora i expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

First Certificate in English (FCE): és el nivell B2 del MECR i correspon a un nivell intermedi superior. Aquest examen es convoca 3 o 4 vegades l'any i consta de 5 parts.

Certificate in Advanced English (CAE): és el nivell C1 del MECR i correspon a un nivell avançat inferior. Com el FCE, l'examen es compon de 5 parts i es convoca 3 o 4 vegades l'any.

Certificate of Proficiency in English (CPE): és el nivell C2 del MECR i correspon al nivell avançat superior. També consta de 5 parts, però es convoca 2 cops l'any. Com a novetat, aquesta prova es podrà dur a terme amb l'ordinador als centres anomenats computer based.

IELTS (International English Language Testing System): és una prova de nivell d'anglès que mesura el grau de competència lingüística en comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i comprensió auditiva.

Sabies que??
Les universitats catalanes creen un certificat d'acreditació de l'anglès adaptat a Europa.

 

 
Altres
Japonès
El JLPT (Examen d'aptitud en llengua japonesa) està organitzat per la Fundació Japó i la Japan Educational Exchanges and Services. Des del 2010 existeixen 5 nivells, amb un cert paral·lelisme amb els del MECR, encara que no hi tenen una equivalència exacta. Així doncs, el nivell 5 correspondria a l'A2-1; l'N4, a l'A2; l'N3, al B1; l'N2, al B2, i l'N1, al C1 i C2.

Si t'interessa, actualment la Fundació Japó imparteix els cursos JFS (Japan Foundation Standards), adaptats al MECR.

 

Xinès
L'examen oficial de xinès és el HSK (Hànyu Shuipíng Kaoshì) i consta de 6 nivells de proves de comprensió oral i escrita. A més, ofereix 3 nivells d'examen d'expressió oral.

També hi ha l'examen HSKK (examen de nivell de xinès oral), destinat principalment a estudiants adults de xinès.

Francès

Aquests títols són expedits pel Ministeri d'Educació de França:Diplomes DELF (Diplôme d'Études en Langue Française): A1, A2, B1 i B2 i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française): C1 i C2.

Test de Coneixement del Francès (TCF): organitzat pel Ministeri d'Educació francès. Té diferents convocatòries anuals i també existeix en versió electrònica.

Diplomes de la Cambra de Comerç i Indústria de París (CCIP): exàmens pràctics en els quals s'avalua l'expressió escrita i l'expressió oral. Es tracta dels diplomes FAP (Français des Affaires et des Professions):

 • CFP (Certificat de Français Professionnel): certificat generalista.
   
 • DFA1 (Diplôme de Français des Affaires, 1er degré) i DFA2 (Diplôme de Français des Affaires, 2ème degré): francès de negocis de nivell elemental i intermedi.
   
 • DAFA (Diplôme Approfondi de Français des Affaires): francès de negocis de nivell avançat.
   
 • CFJ (Certificat de Français Juridique): especialitzat en termes jurídics.
   
 • CFS (Certificat de Français du Secrétariat): ideat per a secretàries de direcció.
   
 • CFST (Certificat de Français Scientifique et Technique): terminologia tècnica i científica.
   
 • CFTH (Certificat de Français du Tourisme et de l'Hôtellerie): títol especialitzat per al sector hoteler.
D'altra banda, l'Aliança Francesa té els seus propis títols: CEFP1 (bàsic), CEFP2 (intermedi), DL (avançat) i DSLCF (molt avançat).

 

Alemany
Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1: correspon al nivell A1 del MECR, coneixement elemental de la llengua.

Fit in Deutsch 2 / Start Deutsch 2: correspon al nivell A2 del MECR, coneixement elemental de la llengua.

Zertifikat Deutsch (ZD) / Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDJ): nivell B1 del MECR que acredita el coneixement bàsic de l'alemany col·loquial.

Zertifikat Deutsch für donin Beruf (ZDfB) / Goethe-Zertifikat B2: nivell B2 del MECR que permet defensar-se en diferents situacions i converses de l'àmbit professional.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) / TestDaF / Goethe-Zertifikat C1: nivell C1 del MECR que certifica la capacitat per expressar-se i fer-se entendre en alemany a un nivell elevat.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) / Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) / Großés Deutsches Sprachdiplom (GDS): nivell C2 del MECR. Prova a la qual cal sumar nocions generals sobre la cultura alemanya i el país.

Testservice Deutsch für donin Beruf (BULATS): proves que van des del nivell A2 fins al C2 i que són constituïdes principalment per a empreses. Permeten classificar d'una manera ràpida els coneixements d'alemany de treballadors i aspirants a llocs de treball.