Artterapeuta

La teràpia a través de l'art

Artterapeuta
L'artterapeuta és la persona que exerceix l'artteràpia, una teràpia basada en l'art o la psicoteràpia a través de l'art.
Et donem a conèixer la professió de l'artterapeuta, quines funcions fa, les sortides professionals que té i les vies d'accés als estudis.
Funcions

L'artteràpia empra diferents llenguatges artístics (pintura, escriptura, dansa, música…) amb l'objectiu de resoldre situacions i emocions conflictives.

S'aplica a totes aquelles persones a les quals els resulta difícil expressar els seus problemes mitjançant les paraules; amb aquesta finalitat, s'intenta que donin a conèixer els seus sentiments utilitzant un llenguatge alternatiu com l'artístic. Amb l'ajut de la pintura, l'escultura, la dansa i la música, entre d'altres, es pretén que el pacient expliqui tot el que té guardat dins seu i pugui conèixer-se a poc a poc.

L'artterapeuta s'encarrega, principalment, de solucionar els conflictes emocionals o psicològics de les persones amb l'aplicació de mitjans i processos artístics. Amb aquest objectiu duu a terme tasques com aquestes:

  • Comprendre els missatges no verbals que transmet el pacient.

  • Fer un diagnòstic.

  • Establir un tractament.
Mercat laboral

Com a artterapeuta podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en el sector públic o en el privat, en àmbits com el de la salut, l'educació i l'assistència social. Per tant, podràs exercir aquesta professió en clíniques, gabinets psicològics, hospitals, centres educatius per a nens amb necessitats especials, etc.


ACCÉS

Per fer d'artterapeuta cal haver estudiat un màster o un postgrau d'artteràpia. Generalment, les carreres relacionades amb aquests estudis de postgrau són:

Tot això no significa que només puguis cursar aquestes carreres per fer un màster en artteràpia, sinó que són els estudis més recomanats.