Cursos Relacionats

Escoles Oficials d'Idiomes

Matricula't i aprèn idiomes a una EOI

Escoles Oficials d'Idiomes
Saber idiomes és una de les competències transversals més sol·licitada actualment i les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre'ls de manera econòmica.
Si vols aprendre o perfeccionar un idioma les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són una opció a tenir en compte. Així que ja ho saps, si estàs interessat, informa't a l'EOI que més et convingui.
Què són?

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics d'ensenyament repartits per tot el territori que es caracteritzen per tenir preus assequibles per a tothom, ja que la Conselleria d'Educació de cada comunitat autònoma en fixa les taxes.


Requisits

Per accedir a les EOI és imprescindible tenir 16 anys complerts el mateix any que es comencen els estudis, tot i que també hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.


Proves de nivell

Per entrar-hi, et pots apuntar al nivell més elemental de l'idioma que triïs i anar pujant de curs any rere any. O, al contrari, si tens algun coneixement de la llengua en qüestió, pots fer una prova de nivell. Segons el resultat que obtinguis, podràs entrar en un curs o un altre, però dur a terme l'examen no significa que tinguis plaça, això dependrà del nombre que t'assignin en el moment d'apuntar-te; és a dir, de la quantitat de gent que es presenti.

Les dates d'aquest test classificatori depenen de les comunitats autònomes, per la qual cosa t'aconsellem que et dirigeixis a l'Escola Oficial que t'interessi per informar-te, o bé de manera presencial o a través d'Internet.

Si tens el títol de batxiller, podràs accedir directament als ensenyaments del nivell Intermedi de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat.

Modalitats

A les EOI s'imparteixen les modalitats d'ensenyament següents:


 • Presencial.
  Si optes per aquesta modalitat hauràs d'assistir regularment a les classes durant els 9 mesos que dura el curs, ja que es té en compte l'assistència.

  Pel que fa als horaris, normalment hi ha classes al matí i a la tarda, com a mínim dues vegades a la setmana.

  Tindràs 4 convocatòries d'avaluació final i podràs participar en les activitats culturals del centre i accedir als seus serveis.
   
 • Semipresencial o b-learning.
  Algunes EOI ofereixen la possiblitat de realitzar els estudis de forma semipresencial. D'aquesta manera, es redueixen a la meitat les hores presencials al centre educatiu i la resta d'hores es fan des de casa a través d'una plataforma educativa.
   
 • Ensenyament lliure.
  Només tens dret a l'examen de final de curs per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat.
   
 • Cursos d'Actualització i Especialització.
  Són cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a la formació del professorat i d'altres col•lectius professionals.

  Així mateix, es duen a terme cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats específiques com traducció, habilitats orals, o llenguatges especialitzats, entre d'altres.
   
 • A distància.
  Aquesta opció només s'ofereix si es cursa anglès de nivell Bàsic i de nivell Intermedi a través del programa That´s English!, un programa per aprendre anglès a distància creat pel Ministeri d'Educació i Ciència en col•laboració amb la BBC anglesa i TVE.
  A Catalunya, els ensenyaments a distància no es realitzen a través d'aquest programa sinó que es realitzen a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
 
Serveis

Les escoles oficials d'idiomes compten amb una sèrie de serveis com:

 • Centre d'autoaprenentatge.
  On podràs veure pel•lícules, practicar la fonètica mitjançant audicions o llegir revistes. Per poder usar aquest servei, no cal ser alumne, ja que pagant una quota anual podràs gaudir de totes les eines que es posen a la teva disposició.
 • Biblioteca. Ofereix un servei de préstec tant de llibres com de DVD.
 • Converses. Una vegada a la setmana tens la possibilitat de practicar l'idioma que estiguis estudiant juntament amb altres companys i un professor. Aquest servei no sempre està present en totes les escoles, perquè depèn de l'existència d'un professor voluntari i de les hores de què disposi.

Idiomes que es poden estudiar:
Alemany, anglès, àrab, xinès, danès, finès, francès, grec, irlandès, italià, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec, llengües cooficials de les comunitats autònomes i espanyol com a llengua estrangera.
 

Enllaços d'interès:

 

Nivells

Les EOI ofereixen 3 nivells d'idiomes, que es poden comparar als nivells descrits pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües:


 • Bàsic: 1r i 2n curs, que es correspon al nivell A1 (usuari bàsic).
   
 • Intermedi: 3r curs. Nivell europeu B1 (usuari independent).
   
 • Avançat: 4t i 5è curs: B2 (Nivell avançat d'usuari independent)