La professora del CFGM en Comerç

Cicle Formatiu de grau mitjà en Comerç

La professora del CFGM en Comerç
"L'obtenció del títol de tècnic en comerç garanteix una bona formació i aquesta afavoreix la inserció laboral i permet una millor adaptació al lloc de treball."
Fa 24 anys que M. Carme Trepat Barceló es dedica a l'ensenyament, concretament a les famílies professionals de comerç i màrqueting i d'administració, tant de grau mitjà com de grau superior. Des de fa x anys està a l'IES Almatà a Balaguer (Lleida).
Descripció del cicle

Dificultat. En general, els cicles formatius són uns estudis on hi ha una base teòrica necessària per a treballar la pràctica. Al cicle de Comerç també hi ha els fonaments teòrics però la pràctica és la part més àmplia i necessària per a dur a terme les activitats d'aprenentatge. Més que estudiar molt el que cal és tenir els conceptes clars i portar-los a la pràctica. És important llegir articles relacionats amb el comerç així com també ser bons observadors quan anem a comprar, quan passegem per l'àrea comercial de la ciutat, etc.

Les pràctiques. Les activitats d'aprenentatge són molt diverses en cadascun dels crèdits, hi ha activitats individuals i en grups: visites a empreses, activitats que requereixen la utilització de programes informàtics específics, activitats que requereixen uns recursos propis del cicle com per exemple:


  • Visites a empreses, considerades molt importants en aquest cicle ja que l'alumne rep i observa de forma directa molts conceptes treballats a classe, i que en algunes ocasions requereixen uns recursos dels quals el centre no disposa. A partir de la visita es proposa als alumnes un treball on s'analitzen diferents qüestions.

    Exemples: Visita d'aparadors per treballar els elements, els materials i les tècniques que s'apliquen en diferents sectors i fer-ne una comparativa. Com es treballa els colors i la il•luminació en el disseny d'un aparador, ...
LA PROFE

M. Carme Trepat Barceló és Diplomada en Ciències empresarials per la Universitat de Lleida i també ha realitzat la llicenciatura de 2n cicle d'Investigació i Tècniques de Mercat a la UOC.

Al llarg dels anys ha impartit diferents crèdits del cicle:
Operacions d'emmagatzematge, Administració i gestió d'un petit establiment comercial, Aplicacions informàtiques de propòsit general, Síntesi, ...

  • Visites a supermercats, hipermercats, mercats tradicionals, etc.

  • Disseny d'aparadors, fets pel propi alumne, normalment en grup, on es posen en pràctica les tècniques d'aparadorismes. La presentació d'un supermercat físic amb retolació, distribució i col•locació dels productes per famílies en els lineals, la identificació de les zones fredes i calentes de venda, la reposició, l'etiquetatge, la publicitat i promoció dels productes,...

  • Embolicar regals. Per motivar els alumnes de cicles es realitza una pràctica real d'embolicar regals ja que ho fan amb paquets que els mateixos alumnes o bé els professors porten al centre durant el mes de desembre. A més a més d'embolicar i posar llaços també es treballa la iniciativa i l'organització del treball dels alumnes.
  • En les últimes setmanes del curs es realitza un crèdit de síntesi de 60 hores de durada amb la finalitat d'integrar els continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant tots els crèdits.
    Un exemple pot ser el següent: Es tracta de realitzar les tasques prèvies d'obertura d'una botiga dedicada a una determinada activitat. Realitzar les activitats pròpies d'organització de l'establiment comercial, la campanya de promoció d'obertura corresponent, el disseny de l'aparador, la contractació dels treballadors, la gestió del magatzem, de les compres i vendes, etc.

Per acabar vull comentar la importància de la FCT (formació en centres de treball). De les 1400 hores que té aquest cicle, 410 hores són pràctiques a l'empresa. Per a l'alumne suposen el coneixement del món laboral i de l'empresa, la possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada, l'experiència en el món del treball com a pas previ per a la primera ocupació i la pràctica real de la formaci ó rebuda al centre.

Eines. Els programes informàtics són una eina imprescindible en molts dels crèdits, perquè en qualsevol activitat comercial l'alumne es trobarà davant d'un ordinador per dur a terme la seva tasca. Així doncs, cal que en la seva formació hi hagi l'aplicació informàtica com a eina de suport per a una millora de la presentació de documentació i també com a eina de gestió.
Exemples: Per a la gestió d'un petit establiment comercial disposem de programes informàtics específics que permeten dur a terme la gestió de les compres, les vendes i el control de magatzem, així com també la gestió dels cobraments i pagaments i la realització de tiquets de venda amb el TPV (terminal punt de venda).
També s'utilitzen les aplicacions informàtiques per elaborar cartells de promoció i d'informació, per presentar treballs, per buscar informació a Internet, etc.


Consell a un futur estudiant...

En primer lloc, que s'informin bé del contingut del cicle una vegada ha començat el curs molts alumnes el curs ens diuen ens diuen que no sabien en què consistia aquest cicle, per tant, val la pena informar-se prèviament i escollir correctament per aprofitar el temps.

Una vegada s'ha triat el cicle de comerç, no ens hem de deixar portar pel que diuen, és un cicle fàcil i no cal estudiar, sinó que des del primer dia s'ha de treballar i mostrar les capacitats d'iniciativa, d'autonomia, de treball en equip, d'organització, de responsabilitat i de resolució de problemes.

Finalment, l'obtenció del títol de tècnic en comerç garanteix una bona formació i aquesta afavoreix la inserció laboral i permet una millor adaptació al lloc de treball.